Jesteśmy kolorem

WNIOSKODAWCA Fundacja Q Sztuce Koordynatorka projektu: Joanna Borowiec, Anna Julia Lewandowska OPIS PROJEKTU Inicjatywa z Rumi. Projekt to wsparcie działaniami edukacyjno- artystycznymi dzieci i młodzieży z Domu wychowawczo – opiekuńczego w Gdańsku „Dom nad Jasieniem”.  Zaplanowano działania i warsztaty integrujące mieszkańców placówki, podnoszące aktywność społeczną oraz wzmacniające poczucie własnej wartości. Inicjatywa ma na celu także pomoc w przetrwaniu w trudnym okresie pandemii,  ma być oparciem w samotności w czasie izolacji. Końcowym efektem będzie wykonanie wspólnego Muralu „Jesteśmy Kolorem”. PARTNER PROJEKTU … Czytaj dalej Jesteśmy kolorem