Edukacja kulturowa w kontekście współpracy. Diagnoza województwa pomorskiego 2017