- Agata Andrasiak – koordynacja programu

Agata Andrasiak – w Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się szeroko rozumianą edukacją kulturową oraz koordynacją programu „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim”. Doktor nauk społecznych (Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), menedżer oświaty (Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej), ewaluator projektów i programów społecznych (Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), pedagog i animator społeczno-kulturowy. Miłośnik badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się (poprzez projektowanie, badanie i działanie). Współtwórca projektów edukacyjno-animacyjnych realizowanych ze społecznością lokalną w różnym czasie i przestrzeni najczęściej „z” bądź „dla” dzieci i młodzieży. Od 2016 trener w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Z zamiłowania twórca rzemiosła artystycznego, uczestnik rajdów rowerowych i pieszych.