- Karolina Ciechorska-Kulesza – koordynacja działań badawczych i ewaluacyjnych

Karolina Ciechorska-Kulesza – socjolożka, badaczka społeczna, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu socjologii i antropologii społecznej, w tym książki pt. „Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego”. W przeszłości animatorka kultury i liderka kilku organizacji pozarządowych. Obecnie głównie nauczycielka akademicka i badaczka społeczna. Inicjatorka i organizatorka studenckich badań terenowych. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami z Gdańska i z Pomorza. Główne zainteresowania badawcze to: socjologia kultury, socjologia przestrzeni, socjologia regionu i społeczności lokalnych oraz przemiany społeczno-kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Kierowała i brała udział w wielu projektach badawczych, przede wszystkim dotyczących III sektora, środowiska lokalnych działaczy społecznych, edukacji kulturowej, uczestnictwa w kulturze i postrzegania przestrzeni. Zajmuje się diagnozą społeczną lokalnych społeczności. Członkini między innymi Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Rady Kultury Gdańskiej.