- Małgorzata Cholewińska-Marcinkiewicz – wsparcie organizacyjne programu, prowadzenie i redakcja strony

Małgorzata Cholewińska-Marcinkiewicz – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2018 roku obroniła pracę dyplomową, zdobywając tytuł magistra socjologii. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich z pedagogiki, ze specjalnością edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Wieloletnia działaczka społeczna i charytatywna. Od maja 2015 roku związana z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełniła między innymi funkcję koordynatora pisma Impuls, członka zarządu oraz rzecznika prasowego, obecnie sekretarz komisji rewizyjnej. Aktywnie bierze udział w organizacji licznych projektów kulturalnych i społecznych skierowanych do studentów. W 2018 roku stażystka Instytutu Kultury Miejskiej, podczas którego wspierała działania badawcze Obserwatorium Kultury, jak również projekt Sieć Kultury. W poprzedniej edycji projektu Bardzo Młoda Kultura była osobą wspierającą, między innymi uczestniczyła w warsztatach, wizytach studyjnych, towarzyszyła przy rozliczaniu programu, zrealizowała kilka wywiadów w ramach części badawczej projektu. Od ubiegłego roku ekspert ds. oceny merytorycznej wniosków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.  Obecnie jest także członkiem gdańskiego oddziału fundacji Służba Niepodległej. Zawodowo pracuje jako wychowawca i opiekun dziecięcy.