- Małgorzata Cholewińska-Marcinkiewicz – wsparcie organizacyjne programu, prowadzenie i redakcja strony

Małgorzata Cholewińska-Marcinkiewicz – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2018 roku obroniła pracę dyplomową, zdobywając tytuł magistra socjologii. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich z pedagogiki. Wieloletnia działaczka społeczna i charytatywna. Od 2015 roku aktywnie brała udział w organizacji licznych projektów kulturalnych i społecznych skierowanych do studentów jako członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełniła między innymi funkcję koordynatora, członka zarządu, rzecznika prasowego, oraz sekretarza komisji rewizyjnej. W 2018 również stażystka Instytutu Kultury Miejskiej, podczas którego wspierała działania badawcze Obserwatorium Kultury, jak również projekt Sieć Kultury. W poprzedniej edycji programu Bardzo Młoda Kultura była osobą wspierającą, między innymi uczestniczyła w warsztatach, wizytach studyjnych, towarzyszyła przy rozliczaniu programu, zrealizowała kilka wywiadów w ramach części badawczej projektu. Obecnie zajmuje się wsparciem organizacyjnym programu oraz prowadzeniem i redakcją strony. Od 2018 roku ekspertka ds. oceny merytorycznej wniosków FIO i PROO Narodowego Instytutu Wolności.