Konkurs „Sieć Kultury 2016” – rozstrzygnięcie dziś wieczorem

Do konkursu na wsparcie finansowe projektów łączących edukację i kulturę – „Sieć Kultury 2016” – wpłynęło 76 wniosków. Dziękujemy wnioskodawcom za tak duże zainteresowanie! Komisja konkursowa obraduje bez wytchnienia już od kilku dni, pochylając się nad każdym wnioskiem. Prosimy o cierpliwość; czas jest potrzebny, aby podjąć decyzje w sposób kolegialny i odpowiedzialny. Zgłoszone projekty są oceniane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku (PDF) do regulaminu konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi dziś (tj. 12 września) w godzinach wieczornych.