Napłynęły wnioski na konkurs „Sieć Kultury 2017”

Na konkurs „Sieć Kultury 2017” napłynęło 56 wniosków. Przed Komisją Konkursową trudne zadanie: przeanalizować zgłoszone projekty i wybrać te, które otrzymają nagrodę w formie dofinansowania i wsparcia mentorskiego.

 

W drodze konkursu „Sieć Kultury 2017” wyłonione zostaną:
• 2 projekty „duże”
(maksymalne dofinansowanie: 18 tys. zł brutto),
• 8 projektów „małych”
(maksymalne dofinansowanie: 4 tys. zł brutto).


Konkurs „Sieć Kultury 2017” będzie przebiegał dwutorowo:
• ścieżka dla doświadczonych realizatorów (duże projekty, wsparcie w zależności od potrzeb w zakresie sieciowania),
• ścieżka skierowana do osób stawiających pierwsze kroki w obszarze edukacji kulturowej (małe projekty, duże wsparcie mentorskie).


Poznaj mentorów „Sieci Kultury” – http://bit.ly/2omJIoo


Przypomnijmy, do konkursu „Sieć Kultury 2017” mogły przystąpić te podmioty, które spełniły warunek uczestnictwa w szkoleniu z zakresu edukacji kulturowej i budowy partnerstw między sektorami edukacji i kultury (por. „Kto może wziąć udział” na stronie: http://sieckultury.pl/2017/01/konkurs-siec-kultury-2017/). W sumie warunek ten spełniły 72 osoby – liderki i liderzy z 33 miejscowości: Baranowa, Bytowa, Chojnic, Ciekocina, Człuchowa, Dretynia, Gdańska, Gdyni, Główczyc, Helu, Kamienickiej Huty, Kartuz, Krępy Słupskiej, Kwidzyna, Lęborka, Luzina, Łebna, Malborka, Mrówczyna, Nowego Świata, Parchowa, Parszczenicy, Pruszcza Gdańskiego, Redy, Ryjewa, Siemianic, Słupska, Sopotu, Straszyna, Tczewa, Ustki, Wejherowa, Żukowa. Obligatoryjne szkolenia pomogły uczestnikom w doprecyzowaniu projektów i – co szczególnie istotne dla programu „Sieć Kultury” – stworzyły sprzyjające warunki do sieciowania. Już pierwszy przegląd wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu pokazał, że przeważająca część wnioskodawców stworzyła bardzo rozbudowane partnerstwa.

Zgodnie z regulaminem każdy wnioskodawca mógł złożyć tylko jeden projekt. Termin składania wniosków upłynął 31 marca o godzinie 17:00.


Wzorem ubiegłorocznej edycji konkursu nad wyborem wniosków będzie czuwała Komisja Konkursowa, której obrady potrwają od 3 do 14 kwietnia. W skład Komisji wejdą:

Monika Łajming – z wykształcenia jestem pianistką i teoretykiem muzyki (absolwentką Akademii Muzycznych w Poznaniu i Gdańsku); od niespełna 25 lat pracuję w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku jako menadżer kultury (z sześcioletnim epizodem nauczycielskim) realizując różne projekty kulturalne, przede wszystkim muzyczne, a także z zakresu edukacji kulturowej. Od wielu lat moją pasją do muzyki zarażam ludzi w miejscu, w którym mieszkam, a także angażuję się w pomoc stowarzyszeniom z obszaru kultury działającym w małych miejscowościach.Fascynują mnie: poznawanie kolejnych dzieł muzycznych, praca z zastosowaniem technik kreatywnego myślenia, powieść „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta, spontaniczne podróże w nieznane i pisanie bajek dla dzieci.

Jolanta Brałkowska – bibliotekarka, polonistka na emeryturze. Jestem książkolubem, w tym książek dla dzieci i polskiej ilustracji. Byłam inicjatorką, współautorką programów, klas autorskich związanych z edukacją kulturalną. Nie ma dla mnie wakacji bez Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Dla seniorów prowadzę spotkania z filmem. Chętnie dzielę się swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Katarzyna Huńko – z wykształcenia jestem ekonomistką oraz doradczynią biznesową i zawodową. Z projektami i funduszami unijnymi jestem związana zawodowo od początku ich funkcjonowania w Polsce. Przygotowuję oraz koordynuję projekty zarówno inwestycyjne, jak i „miękkie”, społeczne. Jestem współzałożycielką dwóch stowarzyszeń oraz fundacji. Do niedawna prowadziłam comiesięczne networkingowe spotkania dla kobiet – „Latające Kręgi Trójmiasto”.Nie lubię schematów, nakazów i utartych ścieżek. Staram się żyć na własnych warunkach. Podróżuję po świecie, ratuję stare meble od zapomnienia, kolekcjonuję polskie szkło artystyczne. Chcę nauczyć się gry na perkusji oraz nurkowania z butlą. Ostatnio zafascynowały mnie turkusowe organizacje oraz pewien serial stacji Netflix, którego cztery sezony obejrzałam w dwa tygodnie.

Joanna Kowalska – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Niepublicznego Studium Medycznego w Gdańsku (kierunek terapia zajęciowa), UKSW w Warszawie (kierunek Pedagogika Rewalidacyjna), Współtwórca Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baszta” w Nowem nad Wisłą i jej pracownik (14 lat,) radna Gminy Nowe (6 lat), przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (14 lat). Autorka i realizatorka projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Członek Zespołu Muzyki Dawnej Cantores Novienses -laureata licznych nagród w konkursach muzyki dawnej w kraju i za granicą. Poszukuje piękna i prawdy w sztuce i wychowaniu przez sztukę. Aktualnie Koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Gdańsku. Współpracuję z trójmiejskimi instytucjami kultury, oraz gdańską oświatą. Pasje: edukacja kulturowa ; ), podróże, malarstwo, smaki.

Monika Kuligowska – jestem wiceprezeską Fundacji Edukacyjnej ODITK, działającej na rzecz zmiany w polskiej edukacji. Od ponad 10 lat zawodowo i pasjonacko zajmuję się inicjowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych, tworzeniem programów rozwojowych dla instytucji, społeczności i osób indywidualnych oraz modeli wdrażania zmian społecznych. W swoich działaniach skupiam się głownie na budowaniu partnerstw i sieci współpracy.

Zofia Lisiecka – z wykształcenia jestem artystką plastykiem, trenerką, coachem, mediatorką i project managerką. Od tego roku mam zaszczyt być członkinią Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska. Większość czasu zajmuje mi prowadzenie Fundacji Edukacyjnej ODiTK, gdzie z pasją działam wraz z moim Zespołem na rzecz zmiany w polskiej, a zwłaszcza gdańskiej edukacji. Byłam autorką i koordynatorką licznych projektów, w tym również innowacyjnych. Interesuję się tematyką wykluczenia społecznego, szczególnie z powodu niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz procesami wprowadzania zmian społecznych w oddolny, partycypacyjny sposób. Fascynują mnie takie modele pracy z ludźmi jak metoda doceniająca, sprawiedliwość naprawcza, action learning i oddolne ruchy samodoskonalenia. Staram się żyć zgodnie z duchem porozumienia bez przemocy.

Marta Nowicka – absolwentka Filologii Polskiej oraz Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka na Filologicznym Studium Doktoranckim UG, Specjalista ds. Psychologii i Socjologii. Absolwentka międzynarodowych studiów European Diploma in Cultural Project Management. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zakresu Edukacji Kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki teatralnej: od 2006 roku współorganizuje wraz z Towarzystwem Miłośników Turystyki „Włóczykij” w Rumi coroczną imprezę teatralno-edukacyjną dla młodzieży – Fabularyzowane Rajdy Nocne. Od 2009 roku pracuje w Dziale Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, tworząc i koordynując liczne lokalne oraz międzynarodowe projekty, prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. Pracuje też na Uniwersytecie Gdańskim na Katedrze Sztuk Scenicznych, gdzie prowadzi również zajęcia z analizy dzieła, edukacji kulturalnej oraz pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego.

Joanna Ojdana – z wykształcenia historyk, specjalista ds. realizacji projektów kulturalno-edukacyjnych oraz zarządzania w kulturze, w tym: administracji, zamówień publicznych, kontroli zarządczej; trener umiejętności społecznych. Od wielu lat współpracująca z opolskimi muzeami, domami kultury, organizacjami pozarządowymi z obszaru kultury i edukacji. Inicjatorka i koordynatorka licznych projektów związanych z zadaniami statutowymi podmiotów działających w opolskiej kulturze. Członek zespołu roboczego ds. wypracowania modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, w tym regrantingu i umów wieloletnich powołanego w 2014 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego. Od 2016 r., z ramienia Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, koordynatorka opolskiej Bardzo Młodej Kultury. Interesuje się zależnościami pomiędzy instytucjami kultury i ich otoczeniem, badaniem odbiorców oferty kulturalno-edukacyjnej, zrównoważonym angażowaniem rodziców/opiekunów w działania projektowe i ich potrzebami edukacyjno-kulturowymi, przenoszeniem rozwiązań wypracowanych w innych sektorach na grunt instytucji kultury np. analizy otoczenia, czy potrzeb szkoleniowych.


Konkurs "Sieć Kultury 2017" - najważniejsze terminy