Konkursu „Sieć Kultury 2017” rozstrzygnięty!

Do konkursu zgłoszono 57 wniosków – 25 „dużych” i 32 „małych”.

Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja postanowiła nagrodzić:

W kategorii „duże projekty” przeznaczone dla doświadczonych realizatorów (wsparcie kwotą do 18 tys. zł brutto):

Projekt pt. Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym. Wnioskodawca: Fundacja „Aby chciało się chcieć” Przyznano dofinansowanie w wysokości 18000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Cykl warsztatów zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół w Szopie (gmina Sierakowice). Finałowe, stacjonarne warsztaty zostaną przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Dąbrówce. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy.

Projekt pt. Mam fazę na czytanie.Wnioskodawca: Fundacja Solar Trip. Przyznano dofinansowanie w wysokości 17510 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku oraz Zespół Szkół Technicznych w Słupsku. Partnerami projektu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku, Zespół Szkół Technicznych w Słupsku oraz Fundacja Balticum.

w kategorii „małe projekty” – dla początkujących (wsparcie kwotą do 4 tys. zł brutto):

Projekt pt. kTo w trawie piszczy…?.Wnioskodawca: Beata Czerniewicz. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Sikorzyno – niewielka miejscowość (ok. 500 mieszkańców) na terenie gminy Stężyca. Partnerami projektu są: Kaszubskie Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Stężycy, Muzeum Dwór Wybickich w Sikorzynie, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno w Sikorzynie, Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gołubiu Kaszubskim, Lufilm Studio Filmowe, LPG Przemysław Pytel w Gdańsku oraz Grażyna Ostapiuk Fotografia w Gdańsku.

Projekt pt. My – otwarci na teatr. Wnioskodawca: Wejherowskie Centrum Kultury. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Filharmonia Kaszubska/Wejherowskie Centrum Kultury, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Partnerem projektu jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego.

Projekt pt. Komiks pod Chmurką…czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie Superbohatera. Wnioskodawca: Maria Krośnicka, Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Gmina Luzino. Partnerem projektu jest Akademia Malarstwa i Rysunku, przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono”.

Projekt pt. Kreatywna 13. Wnioskodawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3490 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Ciekocino (gmina Choczewo). Partnerem projektu jest Ośrodek Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej w Lubiatowie.

Projekt pt. CSWiPR – miejscem kulturowym integracji społecznej i miejscem budowania inicjatyw obywatelskich. Wnioskodawca: Fundacja „Nasze dzieci” Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej. Partnerami projektu są: Zespół Szkół i Wychowania z Brodnicy Górnej, Kartuskie Centrum Kultury, Sołectwo Brodnica Górna, Sołectwo Brodnica Dolna, Marta Skrzypkowska – Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem”

Projekt pt. Adopcja z Kulturą. Wnioskodawca: Chojnickie Centrum Kultury. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Chojnice. Partnerami projektu są: Technikum nr 3 im. Szarży Bohaterów pod Krojankami w Chojnicach, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w Chojnicach.

Projekt pt. O czym szumią lipy – tworzymy mural. Wnioskodawca: Anna Terefenko. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie. Partnerem projektu jest Izabela Zielińska, nauczcielka Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie.

Projekt pt. Odczarujmy Szekspira. Wnioskodawca: Oliwia Dajnowiec, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Gdynia. Partnerami projektu są: Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Świetlica Socjoterapeutyczna „Vitava” w Gdyni oraz Klub Seniora w Gdyni.

Gratulujemy zwycięzcom!

Komisja konkursowa obradowała bez wytchnienia od 3 kwietnia 2017 roku, pochylając się nad każdym wnioskiem. (fot. Joanna Kowalska)

Tych wnioskodawców, którzy chcieliby zapoznać się szczegółowo z oceną swojego wniosku, zapraszamy na konsultacje, które odbędą się w drugiej połowie maja. Ogólna punktacja znajduje się w protokole z obrad: Protokół z wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w ramach konkursu „Sieć Kultury 2017”[PDF].


Do udziału w konkursie „Sieć Kultury 2017”, przystąpić mogły te osoby, które wzięły udział w obowiązkowym szkoleniu z zakresu edukacji kulturowej i budowy partnerstw między sektorem edukacji i kultury. Warunek ten spełniły 72 osoby – liderki i liderzy z 33 miejscowości województwa pomorskiego.

Tak jak w ubiegłym roku, najwięcej punktów można było zdobyć za wiarygodną ocenę potencjału społecznego, w tym: rozpoznanie problemów i potrzeb odbiorców projektu oraz zaangażowanie partnerów i lokalnej społeczności. Przeważająca część wnioskodawców stworzyła bardzo rozbudowane partnerstwa.

Kluczowe było zachowanie zgodności projektu z celami programów: ogólnopolskiego – „Bardzo Młoda Kultura” i wojewódzkiego – „Sieć Kultury”. Ze względu na odpowiedzialność wymaganą przy wydatkowaniu środków publicznych, zwrócono uwagę na rzetelne i adekwatne rozpisanie budżetu projektu.

Podobnie jak w ubiegłym roku błędem, który musiał skutkować odrzuceniem danego wniosku, było założenie wynagrodzenia koordynatora projektu na poziomie powyżej 10 proc. całego budżetu. Powodem dyskwalifikacji było również przekroczenie terminu realizacji działań. Działania zaplanowane w projekcie muszą odbyć się na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 1 maja do 15 października 2017 roku. Projekty odrzucone ze względu na błędy formalne nie były sprawdzane pod względem merytorycznym.