Startujemy z Bardzo Młodą Kulturą w województwie pomorskim

Z radością informujemy, że Instytut Kultury Miejskiej otrzymał dofinansowanie na operatora kolejnej edycji programu Bardzo Młoda Kultura, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wsparcie finansowe obejmuje kolejne trzy lata – do 2021 roku. Łączna kwota dofinansowania dla naszego programu wynosi 355 tys. zł.


Czym jest program Bardzo Młoda Kultura?

Bardzo Młoda Kultura stawia na budowanie mostów pomiędzy sektorami kultury i edukacji. Poprzez wspólne działania, chce wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność.

Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnychczytamy na oficjalnej stronie programu.

Celem Bardzo Młodej Kultury jest także rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową. Jest to również wzmacnianie zawodowych kompetencji tych osób.

Czym zajmuje się operator programu?

W ramach konkursu w każdym z szesnastu województw wyłonieni zostali operatorzy, którzy w oparciu o doświadczenia I edycji programu, realizowanej w latach 2016-2018, podjęli się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej wzmacniającej proces ustawicznej edukacji w zakresie kultury a także integrującej lokalne podmioty sfery edukacji.

Będziemy kontynuować działania rozpoczęte w 2016 roku w ramach programu „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” tyle, że pod nazwą „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie pomorskim”.

Program składa się z czterech ściśle ze sobą powiązanych, części:

Części badawczej, która służy przede wszystkim diagnozowaniu środowiska zajmującego się edukacją kulturową.

Części integracyjno-sieciującej, która tworzy i wzmacnia sieci powiązań pomiędzy osobami zaangażowanymi w edukację kulturową, niezależnie od tego jaki typ organizacji reprezentują.

Już dziś zapraszamy na Giełdę inspiracji, która odbędzie się 31 maja w godz. 11.00-17.00 w Podziemiach Zbrojowni Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (wejście od strony Targu Węglowego) – mówi Agata Andrasiak, koordynatorka programu.  Kliknij tutaj, aby przejść na stronę wydarzenia.

Części warsztatowej, która wspiera edukatorów i animatorów w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Dotyczy to zarówno nowych narzędzi i metod pracy edukacyjnej, jak i ogólnych umiejętności związanych między innymi z zarządzaniem projektem, tworzeniem budżetu, promocją działań.

Ruszamy z cyklem sześciu warsztatów, które odbędą się od maja do października 2019 roku. W każdą czwartą sobotę miesiąca porozmawiamy o pracy na polu edukacji kulturowej opartej na szacunku, relacji wspierającej czy poszanowaniu godności drugiego człowieka. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Konkursu na realizację projektów edukacyjnych.

Powyższe działania będą przez nas realizowane w szerokim partnerstwie.


Informacje o wydarzeniach, szkoleniach, spotkaniach edukatorów realizowanych w ramach programu będziemy zamieszczać na stronie jednego z programów Instytutu Kultury Miejskiej łączącego edukację i kulturę w Gdańsku i regionie: www.sieckultury.pl, a także zamkniętej grupie w serwisie Facebook: grupa fb Sieć Kultury. Grupa ma służyć wymianie wiedzy, doświadczeń, a także sieciowaniu osób zajmujących się edukacją kulturową (nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury). Wszystkich członków grupy zachęcamy zarówno do dzielenia się wiedzą, informowania o ciekawych inicjatywach,  jak i zadawania pytań i oczywiście poszerzania naszej Sieci – czyli zapraszania nowych członków.

Informacji o programie udziela także jego koordynatorka Agata Andrasiak pod adresem mailowy agata.andrasiak@ikm.gda.pl lub numerem telefonu 780 171 960.