Wyniki konkursu na dofinansowanie projektów 2019

Już są. Wyniki konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

3, 5 i 6 września w Instytucie Kultury Miejskiej odbyły się emocjonujące obrady komisji, która zweryfikowała wszystkie zgłoszone do konkursu wnioski, a następnie wyłoniła te zwycięskie. W skład oceniających weszły: Monika Bąkowska-Łajming – menadżerka kultury w Nadbałtyckim Centrum Kultury, Katarzyna Huńko – ekonomistka, koordynatorka Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, Marta Nowicka z Działu Edukacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Monika Kuligowska – wiceprezeska fundacji edukacyjnej ODiTK oraz Anna Maliszewska z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Do konkursu wpłynęło 20 wniosków, w tym 14 dużych oraz 6 małych. Pierwszego dnia obrad wszystkie zostały poddane ocenie formalnej. Niestety, 3 nie spełniały wymogów regulaminu i zostały odrzucone.

Każdy z wniosków był oceniany w 100-punktowej skali. Komisja musiała rozważyć, na ile dany projekt zrealizuje założenia konkursu – czy wprowadzi nową jakość, jaki będzie miał wpływ na społeczność, w której zostanie zrealizowany, czy utworzy stałe partnerstwa.

Celem konkursu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Do realizacji tych założeń zostaną wykorzystane takie środki jak promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.

 

Wyniki konkursu 2019

Komisja wybrała 7 projektów i przyznała łącznie 51 000 zł.

Wyłonione projekty w kategorii „małe” oraz kwota przyznanego dofinansowania:

  • Wszyscy jesteśmy OD-WAŻNI – 4500 zł
  • koMOCje POZYTYWNIE – 3349 zł

Wyłonione projekty w kategorii „duże” oraz kwota przyznanego dofinansowania:

  • Tuwimowa Mowa – Młodzież dla dzieci w kulturalnej sieci – 7800 zł
  • KAMI – SHIBAI = papierowy teatr – 8580 zł
  • Edukacja bez przymusu – 8200 zł
  • Młodzież ma głos – 7910 zł
  • Animacja/Integracja – 10661 zł

Te właśnie projekty otrzymały najwięcej punktów ze wszystkich ocenianych wniosków. Poniżej pełen protokół z obrad komisji konkursowej:

Protokół z wyboru wniosków do dofinansowania (.pdf)

Katarzyna Huńko o KAMI-SHIBAI = papierowy teatr mówiła, że „jego koncepcja jest bardzo ciekawa, dotyczy mało znanej formy wyrazu artystycznego – Teatru Kamishibai”. Na plus wymieniała szeroką grupę bezpośrednich adresatów, łączącą pokolenia. Dodała także, że „realizacja projektu przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności przez edukatorów/animatorów, gdyż z techniki Kamashibai zostaną przeszkoleni dwaj nauczyciele oraz dwie pracownice gminnej biblioteki. Ujęła mnie autentyczność projektu i zawiązanych partnerstw„.

Wszyscy jesteśmy OD-WAŻNI mówiła zaś, że „jest ciekawy, o spójnej koncepcji merytorycznej, z dobrym uzasadnieniem wyboru grupy docelowej oraz potrzeby realizacji zaproponowanych działań projektowych. Wnioskodawca nie zapomniał o ewaluacji projektu, w którą włącza jego bezpośrednich uczestników”.

„Projekt bardzo ciekawy i z pewnością wynikający z realnych potrzeb. Cenne jest czerpanie z doświadczenia, zauważenie pewnych lęków odbiorców naszych działań i próba przeciwdziałania im.  Bez wątpienia zasługuje na docenienie i wsparcie” – mówiła Marta Nowicka o koMOCjach POZYTYWNYCH.

Tuwimowa Mowa – Młodzież dla dzieci w kulturalnej sieci dla Moniki Bąkowskiej-Łajming był „bardzo czytelnie i ciekawie opisany, spójny merytorycznie”. Z kolei o Edukacji bez przymusu powiedziała, że to „oryginalny pomysł, odpowiadający na zapotrzebowanie społeczne”.

Anna Maliszewska skomentowała Młodzież ma głos tak: „Teatr forum nie jest innowacyjnym, nowym pomysłem, lecz doceniamy fakt, że autor projektu wychodzi z nim poza Gdańsk. Wniosek został sprawnie opisany, wiele kwestii jest czytelnych, dobrze przedstawionych”.

O Animacja/Integracja wypowiedziała się Monika Kuligowska: „Cennym elementem projektu jest zaplanowany warsztat integracyjny dla młodzieży, stałe wsparcie udzielane przez opiekunów grup oraz zaangażowanie realizatorów projektu we wszystkie zaplanowane działania”.

 

Szczegóły zwycięskich projektów

W kategorii „małe” projekty:

Wszyscy jesteśmy OD-WAŻNI. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge. Osoba reprezentująca: Weronika Figurska-Zięba. Partner: Nadbałtyckie Centrum Kultury. Miejsce realizacji projektu: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4500 zł.

koMOCje POZYTYWNIE. Wnioskodawca: Fundacja Przytulny Domek. Osoba reprezentująca: Justyna Sudzik. Partner: Karol Dettlaff. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3349 zł.

W kategorii „duże” projekty:

Tuwimowa Mowa – Młodzież dla dzieci w kulturalnej sieci. Wnioskodawca: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański. Osoba reprezentująca: Izabela Papała. Partner: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie. Miejsce realizacji projektu: Mediateka w Straszynie, OKSiBP w Cieplewie, Przedszkole Gminne w Straszynie, Szkoła Podstawowa w Straszynie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 7800 zł.

KAMI – SHIBAI = papierowy teatr. Wnioskodawca: Ewelina Miszkiewicz. Partner: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie, Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Choczewie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 8580 zł.

Edukacja bez przymusu. Wnioskodawca: Magdalena Błeńska/Fundacja WspólDzielna. Partner: Fundacja Miejsce Tworzenia. Miejsce realizacji projektu: podziemia gdyńskiej Hali Targowej. Przyznano dofinansowanie w wysokości 8200 zł.

Młodzież ma głos. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Osoba reprezentująca: Marian Pułtuski. Partner: IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Miejsce realizacji projektu: Kosakowskie Centrum Kultury. Przyznano dofinansowanie w wysokości 7910 zł.

Animacja/Integracja. Wnioskodawca: Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz. Partner: V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Miejsce realizacji projektu: Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przyznano dofinansowanie w wysokości 10661 zł.

Wszystkie informacje o realizacji zwycięskich projektów będą pojawiać się na bieżąco na stronie. Czekamy niecierpliwie, by zobaczyć emocjonujące efekty współpracy różnych instytucji i edukatorów.