[AKTUAZALIZACJA] Rusza konkurs na inicjatywy lokalne w ramach Bardzo Młodej Kultury – 2020 Pomorskie

UWAGA! W związku z bieżącymi wydarzeniami związanymi z epidemią koronawirusa zawieszamy konkurs Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie do czasu ustabilizowania tej nadzwyczajnej sytuacji w oświacie i kulturze.

Ogłaszamy tegoroczny konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, które zakładają współpracę sfer kultury i oświaty. Zapraszamy animatorów i edukatorów działających na terenie województwa pomorskiego do kolejnej edycji konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie”, którego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. 

Konkurs jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Pomorskie.

W wyniku naboru wybranych zostanie od 7 do 9 projektów, w tym „małe” dla początkujących wnioskodawców i „duże” dla doświadczonych realizatorów. Kwota przeznaczona na realizację „małych” projektów to maksymalnie 6000 zł brutto, w przypadku „dużych” projektów kwota ta wynosi maksymalnie 12000 zł brutto. Łączna kwota przeznaczona na konkurs Bardzo Młoda Kultura w 2020 roku to 72 000 zł brutto.

W tegorocznej edycji konkursu szczególnie premiowane będą w Gdańsku działania w dzielnicach o utrudnionym dostępie do kultury i edukacji lub wymagające stworzenia, udoskonalenia albo rozwoju oferty edukacyjno – kulturowej, poza Gdańskiem rekomendowane będą działania realizowane na południowym-zachodzie i wschodzie województwa: głównie Żuławy i Mierzeja Wiślana.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie” mogą przystąpić:
1. osoby fizyczne
2. zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe
3. podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe,

które mają miejsce zamieszkania i/lub prowadzą działalność kulturową i/lub edukacyjną na terenie województwa pomorskiego, są osobami pełnoletnimi, mającymi ukończone 18 lat, w skład których wchodzą (w przypadku podmiotów lub zespołów nieformalnych) przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i jeden przedstawiciel sektora edukacji, lub też współpraca ta zapewniona jest w formie udziału w realizacji Projektu partnera/partnerów.

Konkurs „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie” krok po kroku

WARUNKI UCZESTNICTWA

Program zakłada przygotowanie osób wnioskujących o dofinansowanie do prowadzenia projektów. Aby złożyć ofertę w konkursie, obowiązkowo należy wziąć udział w jednym szkoleniu, które odbędzie się na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Do wyboru są trzy terminy: 12-13 lutego lub 28-29 lutego lub 13-14 marca. Warunkiem udziału w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminach:

UWAGA: Pierwszy termin szkolenia (12-13.02.2020) został odwołany! Prowadzimy zapisy na drugi (28-29.02.2020) i trzeci termin (13-14.03.2020).
do 21 lutego na drugi termin szkolenia (28-29.02.2020) – AKTUALIZACJA z dnia 20 lutego. Przykro nam nie ma już wolnych miejsc na ten termin. Przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową!
do 6 marca na trzeci termin szkolenia (13-14.03.2020) – AKTUALIZACJA z dnia 19 lutego. Przykro nam nie ma już wolnych miejsc na ten termin. Przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową!
Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie i nocleg. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o szkoleniach obligatoryjnych znajdziecie tutaj: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU (kliknij, aby przejść na stronę)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij, aby przejść na stronę)

SKŁADANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury. Wnioski należy składać do 31 marca 2020, do godz. 17.00 mailowo na adres:  monika.leszczynska@ikm.gda.pl lub w wersji papierowej na adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk. Na tym etapie nie są wymagane podpisy wnioskodawców. Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt, który znajduje się w Załączniku nr 1 poniżej.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl  8 kwietnia 2020 roku. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Załączniku nr 2 poniżej.

REALIZACJA DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie oraz ich finansowanie, musi odbyć się w terminie od 29 kwietnia do 23 października 2020 roku na terenie województwa pomorskiego.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2020 -Pomorskie”

Regulamin_Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie

Formularz wniosku konkursowego

– pdf. Załącznik 1_Formularz wniosku konkursowego_ BMK 2020-Pomorskie

– docx. Załącznik 1_Formularz wniosku konkursowego_ BMK 2020-Pomorskie.docx

Kryteria oceny

Załącznik 2_Kryteria oceny_BMK 2020-Pomorskie

Wzór porozumienia

Załącznik 3_Wzór porozumienia_BMK 2020-Pomorskie