Historia miłością pisana

WNIOSKODAWCA

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku

Koordynator projektu: Katarzyna Jałoszyńska

OPIS PROJEKTU

Działania kierowane są do mieszkańców Pomorza , dzieci, dorosłych, głównie zaś do młodzieży. Celem projektu jest integracja środowiska młodzieżowego, środowiska dzieci oraz owocne spędzenie czasu. W ramach działań zaplanowano spotkania online na temat historii, kultury Kaszub, spotkania z pasjonatami Pomorza i Kaszub ,warsztaty z szydełkowania. Projekt ma zachęcić młodzież do kreatywnego, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcić do korzystania z wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia. W ramach działań zaplanowano miedzy innymi konkurs, który zmotywuje młodzież do nawiązywania dialogu z dziadkami, a także przybliży historię regionu i przyczyni się do budowania tożsamości kaszubskiej. 

PARTNER PROJEKTU

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce

OKRES REALIZACJI

15.08. – 15.10.2020


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU