Rusza konkurs na inicjatywy lokalne w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Wystartował konkurs na realizację działań edukacyjno-kulturowych w województwie pomorskim. 

Zapraszamy animatorów i edukatorów do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie” 

Ruszamy z naborem wniosków do Konkursu BMK 2021 – Pomorskie. Głównym celem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja działań w tej edycji ma zakładać współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane przez władze RP, a ich efekty zostaną zaprezentowane on-line.

W tej edycji prowadzimy otwarty nabór wniosków. Zachęcamy animatorów, edukatorów i nauczycieli do zgłaszania pomysłów na działania jakie chcieliby zorganizować dla swoich odbiorców, podopiecznych, uczniów. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza (KLIK).

W ramach konkursu wybrane zostaną działania najwyżej punktowane w dwóch kategoriach: początkujących i doświadczonych realizatorów. Działania wybrane do realizacji w ramach Konkursu, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 1 000 zł brutto do 12 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W konkursie mogą wziąć udział:

 1. osoby fizyczne
 2. zespoły nieformalne co najmniej dwuosobowe
 3. podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe,

które zaproponują w swoim wniosku konkursowym koncepcję działań z zakresu edukacji kulturowej opartą o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury. Działanie może być jednorazowe lub cykliczne, monotematyczne lub złożone, w formie krótkich akcji bądź większych wydarzeń. Efekty zaproponowanych działań powinny być zaprezentowane on-line oraz zrealizowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i obostrzeniami wynikającymi z panującego stanu epidemii.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie” zapraszamy osoby, które uczestniczyły w szkoleniach obligatoryjnych w poprzednich edycjach, w latach 2019 – 2020 lub będą uczestniczyć w obowiązkowych szkoleniach w dniach:

22-25 marca – tworzenie i realizacja projektów 

26 marca – konsultowanie wniosków

27 marca – włączające metody pracy z dziećmi i młodzieżą

Zapisy na szkolenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury, którzy wspólnie będą realizować Działanie. Wnioski należy składać do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 17:00, mailowo na adres: monika.leszczynska@ikm.gda.pl. 

Na tym etapie nie są wymagane podpisy wnioskodawców. 

Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt na formularzu wniosku, który znajduje się w Załączniku nr 1.

Planując kosztorys warto pamiętać, że wydatki przeznaczone na realizację Działań muszą być zgodne z wykazem kosztów kwalifikowanych określonych w regulaminie konkursu.

Do kosztów kwalifikowanych należą np:

 • koszty wynagrodzenia za koordynację Działania,
 • koszty wynagrodzenia za przygotowanie, prowadzenie i moderowanie działań (prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, spotkań, koncertów),
 • koszty wynajmu sprzętu i obsługi technicznej,
 • koszty promocji, w szczególności promocji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych.

Do takich kosztów można zaliczyć również: 

 • zakup materiałów do archiwizacji – pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci),
 • koszt przygotowania witryn www i aplikacji mobilnych,
 • koszty łącza i streamingu, zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania,
 • koszty dostawy internetu (w czasie realizacji Działania).

Kosztem nie może być zakup środków trwałych, wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków oraz obiektów.

 

WYNIKI KONKURSU

Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl do 4 maja 2021 roku. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się w Załączniku nr 2.

Po opublikowaniu wyników konkursu, wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie, będą mieli czas na uzupełnienie podpisów na formularzu (podpis wnioskodawcy/ów, partnera/ów) do dnia 10 maja 2021 r

REALIZACJA DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie oraz ich finansowanie, musi odbyć się w terminie od 10 maja do 11 października 2021 roku.

Informacji na temat Konkursu udziela Monika Leszczyńska – tel. 797 350 135, e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie”

REGULAMIN BMK_2021

Załącznik 1  Formularz wniosku konkursowego

doc. edytowalny – Załącznik 1_Formularz wniosku konkursowego 2021_

pdf. – Załącznik 1_Formularz wniosku konkursowego 2021_

Załącznik 2 Kryteria oceny

Załącznik 2_Kryteria oceny 2021

Załącznik 3 Wzór porozumienia

Załącznik 3_Porozumienie wzór 2021