Wyniki konkursu Bardzo Młoda Kultura 2021 – Pomorskie

Znamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu na działania z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Pomorskie.

Komisja konkursowa w składzie: Monika Bąkowska – Łajming – menadżerka kultury w Nadbałtyckim Centrum Kultury, Marta Nowicka – z Działu Edukacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Joanna Kowalska – koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, Monika Kuligowska – wiceprezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK, działającej na rzecz zmiany w polskiej edukacji, Katarzyna Huńko – koordynatorka programu regrantingowego – Gdański Fundusz Młodzieżowy, Danuta Rakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, spotkała się na dwóch posiedzeniach online w dniach 30 kwietnia oraz 4 maja 2021 roku. Zgłoszone do konkursu wnioski zostały zweryfikowane, a następnie wyłoniono te zwycięskie.

Na konkurs wpłynęło 19 wniosków, w tym 11 od doświadczonych wnioskodawców oraz  8 od początkujących. Ocena przebiegała dwuetapowo. Pierwszym etapem była ocena formalna, drugim merytoryczna. Każdy z wniosków był oceniany w 100-punktowej skali. Komisja oceniała na ile dane działanie zrealizuje cel konkursu, jakim jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja ma zakładać współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia związane z pandemią, a ich efekty zostaną zaprezentowane online. Ponadto komisja brała pod uwagę wpływ planowanych działań na uczestników i zaangażowanie partnerów. 

Wyniki konkursu 2021

W oparciu o przyznane punkty Komisja wybrała do dofinansowania  8 działań. Całkowity budżet dofinansowanych działań wynosi 76500 zł.

Wyłonione działania zgłoszone przez początkujących realizatorów oraz kwota przyznanego dofinansowania:

Sztuka Emocji 11000,00 zł

Poczytam Ci, kotku 4468,00 zł

„Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy 11032,00 zł

STREET ART #emocje #sztuka #zmiana 11200,00 zł

Wyłonione działania zgłoszone przez doświadczonych realizatorów oraz kwota przyznanego dofinansowania:

RYsuj i czytaj z BAbcią – RY-BA  9800,00 zł

„O czym bursztyn bałtycki opowiada… czy wiesz, że…” 9000,00 zł

W skali wyobraźni – letnie warsztaty artystyczno-kreatywne 10000,00 zł

Warsztaty dla młodzieży „Uwolnij wnętrze” 10000,00 zł

Protokół z obrad wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów jest dostępny TUTAJ

Szczegóły zwycięskich działań:

Sztuka Emocji – projekt skierowany do osób korzystających z terapii w Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz członków grup wsparcia z Trójmiasta. Planowany jest cykl warsztatów, podczas którego uczestnicy stworzą płaskorzeźby z metalu i gipsu. Na koniec odbędzie się  wystawa prac. Poprzez rozwijanie świadomości artystycznej uczestnicy mogą rozbudzić w sobie zainteresowanie sztuką oraz posiąść narzędzia do kontynuowania konstruktywnej i twórczej formy radzenia sobie z uczuciami. Partnerami projektu są: koło naukowe Tygiel działające przy Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

Poczytam Ci, kotku – projekt skierowany do dzieci imigrantów, dla których adaptacja w nowym miejscu zamieszkania bywa trudna. W ramach projektu dzieci będą mogły zapomnieć o swoich problemach, zmartwieniach i stresach dzięki kontaktowi z literaturą oraz terapeutycznemu obcowaniu z kotami. Dwunastka dzieci imigrantów w różnym wieku (6-13 lat) będzie czytać książki w języku polskim podopiecznym kociej fundacji. Ćwicząc czytanie, poznają kulturę oraz rozwijają miłość do zwierząt. Nauczą się pojęcia kultury ekologicznej, która jest integralną częścią kultury duchowej. Młodzi uczestnicy będą także mogli własnoręcznie wykonać zabawki dla swoich podopiecznych. Partnerami projektu są: Szkoła Podstawowa nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku (Dyrektor Mariola Cyranek), Fundacja Kotikowo oraz Fundacja Społecznie Bezpieczni (Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców).

„Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy – projekt, który ma na celu edukowanie młodych ludzi na temat kultury i historii Trójmiasta poprzez stworzenie słuchowisk na podstawie lokalnych legend oraz opracowania scenariusza zajęć z ich wykorzystaniem. Planowane jest napisanie scenariuszy słuchowisk na podstawie wybranych legend napisanych m.in przez Jerzego Sampa. Następnie zostaną przygotowane oraz nagrane 3 słuchowiska. Kolejnym etapem jest opracowanie scenariusza zajęć, który będzie mógł być wykorzystany przez nauczycieli podczas lekcji dydaktycznych m.in. na języku polskim, wiedzy o kulturze, historii, godzinie wychowawczej. Partnerami działań są: Robert Cyrta, Superaktywny Nauczyciel Pomorza 2019, pracujący w XX LO w Gdańsku oraz STOWARZYSZENIE BABIZNA.

STREET ART #emocje #sztuka #zmiana – projekt skierowany do młodzieży z Debrzna, przewiduje namalowanie muralu z artystami oraz zorganizowaniu finałowego happeningu. W Debrznie jest wiele miejsc (ścian), na których można legalnie malować, wyrażając siebie i swoje myśli. Dzięki tym działaniom młodzi pokażą mieszkańcom, że język sztuki jest uniwersalny, a ich działania niosą pozytywne zmiany i nie są wandalizmem. Przewidziane są także warsztaty, na których uczestnicy zintegrują się i rozwiną twórcze myślenie, dowiedzą się czym jest sztuka ulicy i wyruszą w przestrzeń miasta na kreatywny spacer. Poszukają inspirujących miejsc i motywów, które wkomponują w swoją „legalną ścianę graffiti”. Wykonają autorskie mini projekty, projekt finałowego muralu oraz będą mogli spróbować sił w hip-hopie. Prace będą odbywać się pod opieką profesjonalistów. Finałem będzie prezentacja połączona z happeningiem (taniec oraz sonda uliczna z mieszkańcami na temat street art oraz nowego muralu). Partnerami są: Szkoła Podstawowa w Debrznie oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. 

RYsuj i czytaj z BAbcią – RY-BA  – to cykl międzypokoleniowych spotkań, podczas których, dzieciom będą czytane bajki napisane przez Joannę Bień. Słuchając bajek młodzi uczestnicy będą robili rysunki, z których finalnie stworzona zostanie książka z ilustracjami. Planowane jest także zorganizowanie warsztatów – RYBA – „RYsuj i czytaj z BAbcią”,  które poprowadzi Agnieszka Halama, certyfikowana trenerka psychologicznego warsztatu grupowego oraz myślenia wizualnego. Uczestnicy warsztatów poznają techniki szybkiego i prostego rysowania pobudzając w sobie pokłady kreatywności. Podczas spotkań międzypokoleniowych na wolnym powietrzu będą prowadzone gry i zabawy związane z treścią czytanych bajek. Seniorzy przypomną swoje zabawy z lat dziecięcych, a wspólne ich odtworzenie będzie okazją do wzajemnego poznania się dzieci i seniorów. 

„O czym bursztyn bałtycki opowiada… czy wiesz, że…” – projekt zakłada działania warsztatowe dla dzieci w wieku 7 -13 lat z małej wiejskiej szkoły w Miszewie zmierzające do merytorycznego przygotowania scenariuszy cyklu sześciu spotkań wideo z bursztynem oraz ich realizację. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy umożliwią dzieciom zdobycie wiedzy nie tylko na temat bursztynu, ale też wielu technik potrzebnych do realizacji zadania, takich jak: pisanie scenariusza i realizacja działań zmierzających do ich nagrania. Projekt  zrealizowany zostanie wspólnie z dziećmi z Teatru dziecięcego Teatru Jantark, czyli uczniami w wieku szkolnym z kaszubskich peryferii aglomeracji Trójmiejskiej. Stworzone przez nich scenariusze powstaną na bazie sześciu wątków tematycznych, które przybliżą ich rówieśnikom, czym jest złoto Bałtyku. Na ich bazie nagrane zostaną realizacje wideo. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Miszewie oraz Teatr Jantark.

W skali wyobraźni – letnie warsztaty artystyczno-kreatywne – projekt zakłada dwutygodniowe warsztaty artystyczno-kreatywne, realizowane w Domu na Skraju, w dzielnicy Gdańsk Nowy Port. Efektem zajęć będzie model placówki w skali 1:10, który posłuży jako dom dla jeży, które są częstymi gośćmi ogrodu. Oprócz tego, dzięki warsztatom, dzieci będą mogły zmierzyć się z zadaniem stworzenia wizualizacji przyszłości wybranych budynków znajdujących się w dzielnicy Nowy Port. Będą one korzystały z archiwalnych zdjęć oraz wizji lokalnej. Finałem całego projektu będzie wernisaż i piknik z udziałem rodziców, gdzie zaprezentowane zostaną powstałe wizje przyszłości. 

Warsztaty dla młodzieży „Uwolnij wnętrze” – projekt zakłada realizację w dwóch klasach IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni cyklu zajęć, które poprzez alternatywny sposób, jakim jest edukacja przez sztukę, przygotowują młodzież do wystąpień publicznych i prezentacji. Planowane są dwa panele: praca nad ciałem oraz nad emisją i techniką aktorską (prowadzenie: Janusz Bazylewicz – śpiewak operowy) oraz praca nad emocjami na scenie (prowadzenie: Jan „Elf” Czerwiński – beatboxer i konferansjer). Efektem pracy będzie zarejestrowanie powstałego podczas warsztatów utworu muzycznego w formule „circle song”. Do utworu, młodzież z wszystkich czterech grup, nagra teledysk a całość zostanie udostępniona on-line na stronie stowarzyszenia i profilu w mediach społecznościowych.

Wszystkie informacje o realizacji zwycięskich projektów będą pojawiać się na bieżąco na stronie.