Bardzo Młoda Kultura – Pomorskie – podsumowanie badań ilościowych. Raport z badań 2016

Raport dotyczy części badania internetowego przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Bazuje na danych uzyskanych wyłącznie  z terenu województwa pomorskiego.