Czuję więc jestem. Pruszcz Gdański 2018

Książka jest jednym z elementów projektu CZUJĘ, WIĘC JESTEM dofinansowanego w ramach Sieci Kultury, będącej częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Autorami rysunków oraz wierszy są uczniowie klasy III f Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim.  Opiekę literacką nad publikacją sprawowała Roksana Jędrzejewska-Wróbel, ilustratorską Agnieszka Żelewska a projekt graficzny opracowała Joanna Kwiatkowska. Koordynatorką projektu była Aldona Domeradzka a partnerami Iwona Korszańska oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.