Edukacja kulturowa w kontekście współpracy. Diagnoza województwa pomorskiego 2017

Na opracowanie składa się opis próby badawczej (nauczycielki z dużych miast), a także porównanie wyników diagnozy 2016 z najnowszymi wynikami z województwa pomorskiego, będącymi częścią ogólnopolskiego badania BMK, zrealizowanego w 2017 roku.