Ko-operacja kulturowo-edukacyjna. „Chcieć to móc!”. Katowice 2016

Publikacja „Ko-operacja kulturowo-edukacyjna. „Chcieć to móc!”” jest formą inspiracji oraz bazą wiedzy dotyczącej edukacji kulturowej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce. Dokument identyfikuje potrzeby edukacyjne i opisuje pożądaną rolę środowiska oświatowego, charakteryzującą się działaniami polegającymi na współpracy szkół z podmiotami kultury. Projekt zrealizowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest częścią Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”