My Ziemianie. Lisewiec 2020

Jednym z działań projektu My Ziemianie, który miał na celu dostrzeżenie, że jako jednostka mamy wpływ na społeczność lokalną, że „sami jesteśmy miejscem”, w którym żyjemy i aktywnie możemy kształtować naszą kulturę, było zaproszenie dzieci w wieku od 6 do 12 lat do napisania listów, w których przedstawią swoje wizje i pomysły na temat tego jak  można zatroszczyć się o przyrodę, szczególnie w miejscu, w którym mieszkają. W ten sposób w ramach projektu powstała publikacja z listami napisanymi przez młodych mieszkańców Lisewca, Pręgowa i Ostróżek. Opracowanie zawiera refleksje uczestników na temat piękna, niezwykłości natury jaka ich otacza, pomysły na ochronę środowiska oraz jest wyrazem odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają. Projekt My Ziemianie został zrealizowany w ramach konkursu Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja wiosenna, który jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.