PORADNIK METODYCZNY „Życie niecodzienne”

Poradnik metodyczny. Propozycje działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

Tom 1 – ŻYCIE NIECODZIENNE

Scenariusze znajdujące się w tej części niniejszej publikacji mogą być rozpatrywane jako propozycje kreatywnych przeobrażeń życia codziennego, które jawi się jako „konstruktywne wydobywanie nowego świata ze wstępnych danych codzienności”. Owo wydobywanie nowego świata to w ujęciach Autorek i Autorów także transformacja przestrzeni lokalnej, naprawa i konstruowanie relacji z innymi ludźmi, niespodziewane użycia języka czy budowanie wspólnoty – które to procesy przekształcają społeczną egzystencję, dowartościowując ją i uwidoczniając w niej naszą sprawczość, solidarność czy potrzebę współdziałania. W tej części Poradnika znalazły się również scenariusze, które podkreślają znaczenie zyskiwanej w trakcie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i animacyjnych wiedzy i doświadczenia zdobywanego w kontakcie z przedmiotami i sytuacjami tak artystycznymi, jak i codziennego użytku. Wyposażeni w te nowo nabyte kompetencje kulturowe uczestnicy i uczestniczki rozmaitych omawianych tu przedsięwzięć nie tylko mogą lepiej rozumieć codzienną i niecodzienną rzeczywistość, ale także działać w niej z większą wprawą, wrażliwością, odwagą czy wyczuciem społecznych kontekstów.

Redakcja: Karolina Sikorska

Współpraca redakcyjna i korekta: Sylwia Szykowna

Współpraca: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Marta Kosińska, Bartek Lis, Jakub Walczyk

Projekt graficzny i skład: Bękarty

Wydawca: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”