Raport działań ewaluacyjnych projektu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim 2016

W raporcie znajdziemy podsumowanie ewaluacji z działań diagnostycznych, działań informacyjnych i sieciujących, szkoleń i warsztatów, procedur regrantingu oraz realizacji wyłonionych przedsięwzięć, a także opis planowanych w przyszłości działań.