W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w szkolnej przestrzeni edukacji formalnej. Katowice 2017

Publikacja „W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w szkolnej przestrzeni edukacji formalnej” powstała w ramach projektu operatorkultury.pl, realizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”; stanowi efekt badań realizowanych w 2017 roku. Jest rezultatem analizy pogłębionych wywiadów autobiograficznych, prowadzonych w ramach projektu operatorkultury.pl wśród nauczycieli realizujących edukację kulturową w przestrzeni kształcenia formalnego. Gromadzi zrekonstruowane, opisane i poddane krytycznemu osądowi modele edukacji kulturowej, stosowane przez nauczycieli w systemie kształcenia formalnego.