Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych

„Wzajemność. O współpracy dzieci i młodzieży” Weroniki Idzikowskiej  wydana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie to książka o budowaniu relacji pomiędzy dziećmi i dorosłymi. To książka dla osób, które współpracują z dziećmi w obszarze edukacji i chcą spojrzeć na tę współpracę jak na proces wzajemnego wpływania na siebie. Opisane zostały w niej trzy główne filary wzajemnej edukacji: Relacje jako podstawa edukacji – czyli o ośmiu obszarach budowania relacji dziecka i dorosłego, szacunku wobec dziecka i poważnym, empatycznym traktowaniu, a także relacjach ze sobą samym i ich wpływie na relacje z dzieckiem. Edukacja jako proces – o charakterze procesu edukacyjnego: jego organiczności i cykliczności, relacjach zachodzących w grupie w trakcie wspólnej pracy, i roli prowadzącego grupę dzieci. Dziecko jako obywatel – o prawach partycypacyjnych dzieci, czyli współdecydowaniu o sprawach, które dotyczą dzieci, realizacji prawa do wyrażania swoich poglądów, zagrożeniach dziecięcej partycypacji i możliwościach jej wsparcia przez dorosłego.

Książka nie jest typowym podręcznikiem. Nie ma w niej gotowych rozwiązań, są raczej propozycje i sugestie, na co warto zwrócić uwagę podczas wspólnej pracy, towarzyszenia sobie, bycia ze sobą. Jak pisze autorka każda sytuacja, która nas spotyka, jest niepowtarzalna, każde dziecko i każdy dorosły są jedyni w swoim rodzaju, każda grupa dzieci i dorosłych jest wyjątkowa – dlatego opisane w książce przykładowe rozwiązania nie są wystarczające. Niniejsza publikacja to zaproszenie do refleksji nad tym, w jaki sposób możemy współpracować ze sobą – dzieci i dorośli.