ZESZYT 1 – WIEDZA. WARSZAWA 2016

Niniejsza publikacja Zeszyt 1 – WIEDZA ukazuje się w ramach projektu „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury. Znajdziecie w niej m.in. próbę dodefiniowania edukacji kulturowej czy krótki przewodnik po prostych narzędziach badawczych.