- Anna Pobłocka – animacja kultury / Wejherowo

Anna Pobłocka – od siedmiu lat związana z dziedziną projektów. W Wejherowskim Centrum Kultury od 2016 roku wdraża w życie pomysły i spełnia swoje ambicje, koordynując działania kulturalno-edukacyjne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W swoich działaniach kładzie duży nacisk na partnerstwo z innymi instytucjami, a także firmami i osobami prywatnymi. Wierzy, że „wspólnie możemy więcej”. Wśród projektów, które zajmują szczególne miejsce w jej sercu i pamięci należą: „My – otwarci na teatr” (2017 rok, realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, w ramach Sieci Kultury); „Bazuna – dźwięki kaszubskiej tradycji” (2018 rok, wspólnie z twórcą ludowym Pawłem Grubą w ramach programu IMiT „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”). Z niezwykłym oddaniem i gorliwością realizuje projekty skierowane do dzieci. Między innymi „Magiczny Świat Książek Astrid” – niezwykle barwne przedsięwzięcie zrealizowane w 2017 roku we współpracy z Ambasadą Szwecji w Warszawie w związku z przypadającą 110-tą rocznicą urodzin Astrid Lindgren. Prywatnie swoje zamiłowanie do koordynacji realizuje w obszarze turystyki. Ewentualnie napotkanym problemom mówi: „skoro jest problem, to jest też jego rozwiązanie”.