- Anna Ratkiewicz – Gdański Teatr Szekspirowski

Anna-Ratkiewicz-Syrek - zdjęcie

Anna Ratkiewicz – Kierownik Działu Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Z wykształcenia teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorantka (IV rok). Ukończyła kurs z metod pedagogiki teatralnej organizowany przez Instytut Teatralny w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Od 2008 roku pracownik etatowy GTS, od kwietnia 2015 Kierownik Działu Edukacji. Koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe z zakresu edukacji kulturalnej („Teatr z klasą”, „Teatr i Edukacja”, „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „Szeksploracje Kultury”, „Letnia Akademia Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”, „Teatralny Pasjans – drugie rozdanie”). Mentorka projektów: „Szekspir czy Shakespeare?” oraz „Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki?” zrealizowanych w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016” oraz „Odczarujmy Szekspira” (2017).