Anna Urbańczyk – jestem kulturoznawczynią, animatorką kultury, koordynatorką projektów wyrównujących szanse przez kulturę. Pracę tę wykonuję z radością, od 1999 roku. Na co dzień pracuję w Instytucie Kultury Miejskiej. Współpracuję też z instytucjami kultury, organizacjami z całej Polski, głównie jako trenerka i facylitatorka. Więcej informacji www.warsztatyrownosciowe.pl. Mentorka projektu „Teatr budzi ludzi” realizowanego w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016”.