Joanna Kowalska

Joanna Kowalska – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Niepublicznego Studium Medycznego w Gdańsku (kierunek terapia zajęciowa), UKSW w Warszawie (kierunek Pedagogika Rewalidacyjna) , Współtwórca Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baszta” w Nowem nad Wisłą i jej pracownik (14 lat,) radna Gminy Nowe (6 lat), przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (14 lat)] . Autorka i realizatorka projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Członek Zespołu Muzyki Dawnej Cantores Novienses -laureata licznych nagród w konkursach muzyki dawnej w kraju i za granicą. Poszukuje piękna i prawdy w sztuce i wychowaniu przez sztukę. Pasje: edukacja kulturowa ;), podróże, malarstwo, smaki. Aktualnie Koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Gdańsku. Współpracuje z trójmiejskimi instytucjami kultury, oraz gdańską oświatą. Prowadzi również warsztaty z malarstwa dla Dzieci z Autyzmem i zajęcia z metod terapii zajęciowej dla przyszłych terapeutów.