- Marta Nowicka – Gdański Teatr Szekspirowski

Marta Nowicka – absolwentka Filologii Polskiej oraz Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka na Filologicznym Studium Doktoranckim UG, Specjalista ds. Psychologii i Socjologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą: od 2006 roku współorganizuje wraz z TMT „Włóczykij” w Rumi, cykliczną imprezą edukacyjną dla młodzieży – fabularyzowane edukacyjne rajdy nocne. Od 2009 roku pracuje w Dziale Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, tworząc, pisząc i współorganizując lokalne i międzynarodowe projekty, prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W latach 2013-2017 pracowała także na Uniwersytecie Gdańskim na Katedrze Sztuk Scenicznych, organizując zajęcia, zdobywając dofinansowania i pomagając w tworzeniu profilu nowatorskich studiów: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi.
W roku 2016 ukończyła prestiżowe studia dla profesjonalnych menedżerów kultury: „European Diploma in Cultural Project Management”. Prezes mającej siedzibę w Brukseli sieci „Oracle”, zrzeszającej absolwentów i wykładowców studiów EDiCPM. W tej chwili sieć posiada niemal 500 członków w 49 krajach świata i nadal się rozwija.