- Zofia Lisiecka – Fundacja Edukacyjna ODiTK

Zofia Lisiecka - zdjęcie

Zofia Lisiecka – z wykształcenia jestem artystką plastykiem, trenerem, coachem, mediatorem i project managerem. Od tego roku mam zaszczyt być członkinią Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska. Większość czasu zajmuje mi prowadzenie Fundacji Edukacyjnej ODiTK, gdzie z pasją działam wraz z moim Zespołem na rzecz zmiany w polskiej, a zwłaszcza gdańskiej edukacji. Byłam autorką i koordynatorką licznych projektów, w tym również innowacyjnych. Interesuję się tematyką wykluczenia społecznego, szczególnie z powodu niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz procesami wprowadzania zmian społecznych w oddolny, partycypacyjny sposób. Fascynują mnie takie modele pracy z ludźmi, jak metoda doceniająca, sprawiedliwość naprawcza, action learning i oddolne ruchy samodoskonalenia. Staram się żyć zgodnie z duchem porozumienia bez przemocy. Mentorka projektów: „Włączeni w kulturę” zrealizowanego w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016”, „Kreatywna 13-tka” (2017) oraz „Czuję, więc jestem” (2018).