Warsztaty 3-5 czerwca w Gdańsku

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na nauczycieli i edukatorów aktywnie działających w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatne warsztaty: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacji jako narzędzia pracy z grupą, które odbędą się w dniach 3-5 czerwca w Gdańsku.

„Sieć kultury” to trzyletni program dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury. Czerwcowym cyklem Instytut Kultury Miejskiej inauguruje program w województwie pomorskim.
Harmonogram warsztatów:

  • 03 czerwca (piątek) w godz. 16:00-20.00 w IKM w sali 209. Warsztat poprowadzi Agnieszka Mróz oraz Magdalena Laine-Zamojska. Temat warsztatów: Design Thinking dla Kultury.
  • 04 czerwca (sobota) w godz. 10.00-14.00 w IKM w sali 209. Warsztat poprowadzi Grzegorz Stunża. Temat warsztatów: Nowe Technologie w edukacji kulturowej.
  • 05 czerwca (niedziela) w godz. 10.30 – 18.30 w IKM w sali 209. Warsztat poprowadzi Marcin Dadel. Temat warsztatów: Facylitacja jako narzędzie pracy z grupą.

Zapisy będą prowadzone do 02.06. Pierwszeństwo mają osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich trzech szkoleniach. Na warsztatach będzie obowiązywała lista obecności.

Liczba miejsc ograniczona (do 20 osób na warsztacie). Zapisy i informacje: agata.andrasiak@ikm.gda.pl. Miejsce warsztatów: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk.

Pakiet tych trzech szkoleń realizowany będzie również 18-19 czerwca 2016 w Słupsku oraz 25-26 czerwca w Chojnicach bądź Bytowie. Szczegółowe informacje na temat szkoleń będzie można uzyska na początku czerwca.

Wydarzenie realizowane jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. bmk_logo

 

 

 

 

O WARSZTATACH

Warsztat: Design Thinking dla Kultury
Celem warsztatu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie “w jaki sposób wykorzystywać design thinking i service design w pracy z odbiorcami?” W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców. Zidentyfikowane potrzeby zostaną przełożone na propozycje konkretnych działań kulturowych. Poza praktycznymi umiejętnościami, przedstawione zostaną teoretyczne fundamenty myślenia projektowego i przykłady jego zastosowania.

Warsztat poprowadzą:
Agnieszka Mróz – Projektantka usług w Logisfera Nova. Wykorzystując metodologię service design oraz design thinking przeprowadziła procesy projektowe zarówno dla firm, instytucji publicznych, jak również instytucji kultury m.in. Gminy Gdynia, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Festiwalu Intereference. Przez dwa lata w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia koordynatorka trójmiejskich edycji międzynarodowego maratonu projektowania usług Global Service Jam oraz cyklu Miejski Service Design. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń (w tym międzynarodowych) dot. kreatywności, projektowania usług, design thinking oraz edukacji pozaformalnej.

Magdalena Laine-Zamojska – W swojej pracy łączy ludzi z technologią. Pracuje w zespołach skupiających specjalistów z różnych dyscyplin, tworzących nowe usługi i produkty. Dzięki wykorzystaniu metod etnograficznych pomaga zrozumieć odbiorców i razem z nimi współtworzyć rozwiązania, które realizują ich potrzeby, i których doświadczanie jest wartościowe. Ukończyła etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 doktorantka na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii. Współpracowała także z nordycką inicjatywą – NODEM Network of Design and Digital Heritage. Obecnie współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy tworzeniu ogólnopolskiego portalu muzealnego.

Warsztat: Nowe Technologie w edukacji kulturowej
Warsztat poświęcony będzie możliwościom wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej. Omówimy przykłady dobrych praktyk, przyjrzymy się i przedyskutujemy potencjał sieciowych (i mobilnych) narzędzi oraz przygotujemy wspólnie listę praktycznych rekomendacji w zakresie wykorzystywania nowych narzędzi w edukacji kulturowej (używając ich w trakcie przygotowywania materiałów).

Warsztat poprowadzi:
Dr Grzegorz D. Stunża – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną i edukacją kulturalną. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator projektu badawczego „2.0 czy 0? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa” (2015). Prowadzi blog edukatormedialny.pl <http://edukatormedialny.pl> . Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej (2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci”. Współpracuje z Fundacją Nowoczesna Polska, Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją 5Medium i Muzeum Emigracji.

Warsztat: Facylitacja jako narzędzie pracy z grupą
Celem treningu jest poznanie i rozwinięcie umiejętności facylitacyjnych uczestników i uczestniczek. Facylitacja jest narzędziem wspierającym osiąganie celów przez grupę, m.in. w wypracowywaniu wspólnych rozwiązań, czy określania wspólnych działań. Uczestnicy będą mogli doświadczyć prowadzenia procesu grupowego z wykorzystaniem poznawanych na warsztacie narzędzi facylitacyjnych.

Warsztat poprowadzi:
Marcin Dadel – socjolog, trener – absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Treningu Grupowego Haliny Nałęcz-Nieniewskiej. Współautor i prowadzący szkoleń dla pracowników organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz biznesu. Autor publikacji o zarządzaniu w organizacjach pozarządowych oraz współpracy między administracją publiczną a organizacjami społecznymi.