Kontakt

„Sieć Kultury” jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu pod nazwą „Bardzo Młoda Kultura”. O programie na stronie Narodowego Centrum Kultury: http://www.nck.pl/o-programie-4/.

 

Operatorem programu „Sieć Kultury” w województwie pomorskim jest:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
http://ikm.gda.pl/

 

Informacji o „Sieci Kultury” udziela:

Koordynator programu
Agata Andrasiak
e-mail: agata.andrasiak@ikm.gda.pl
tel.: 780 171 960

 

Koordynatorka części badawczej programu
Natalia Brylowska
e-mail: natalia.brylowska@ikm.gda.pl
tel.: 664 973 694

 

Koordynatorka konkursu i zadań konkursowych
Katarzyna Buczek
e-mail: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl