Łączy kulturę i edukację
w Gdańsku i regionie

Teatr i szkoła. Aktywacja – Raport ewaluacyjny II edycji projektu

Pomorskie

Trwałość w kulturze. Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura 2018

Ogólnopolskie

W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w szkolnej przestrzeni edukacji formalnej. Katowice 2017

śląskie

JĘZYK I DYSKURS O KULTURZE. DIAGNOZA 2018

Pomorskie

Razem w kulturze. Raport diagnostyczny w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2017

Ogólnopolskie

Edukacja kulturowa w kontekście współpracy. Diagnoza województwa pomorskiego 2017

Pomorskie

RAPORT AUTOEWALUACYJNY PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIA PROGRAMU SIEĆ KULTURY W ROKU 2017

Pomorskie

Współdziałanie w kulturze. Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura w roku 2017

Ogólnopolskie

Środowisko edukacji kulturowej w województwie pomorskim. Doświadczenia i perspektywy. Raport z badań 2016

Pomorskie

Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Diagnoza 2016

Pomorskie

Raport działań ewaluacyjnych projektu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim 2016

Pomorskie

Bardzo Młoda Kultura – Pomorskie – podsumowanie badań ilościowych. Raport z badań 2016

Pomorskie

Środowiska edukacji kulturowej w zróżnicowanym pomorskiem – podsumowanie wywiadów grupowych. Raport z badań 2016

Pomorskie

Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura w roku 2016

Ogólnopolskie

Edukacja kulturalna i artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – prezentacja 2014

Metropolitalne

Dołącz do grupy Sieci Kultury na
Sieć kultury

Sieć kultury