Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Diagnoza 2016

Diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie pomorskim jest integralną częścią programu Sieć kultury realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej. Zdobyta w trakcie badań wiedza ma pomóc w rozwijaniu programu głównie przez poznanie potencjału i kierunki rozwoju edukacji kulturowej w województwie. Badacze zlokalizowali w sumie 1200 podmiotów zajmujących się edukacją kulturową w Pomorskiem, by przeanalizować obszary ich praktycznej działalności.