Trwałość w kulturze. Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura 2018

W raporcie zostały zaprezentowane najważniejsze dane statystyczne i rezultaty jakościowe osiągnięte w ramach programu. Szczególnej refleksji poddane zostało zagadnienie trwałości w kulturze – jej znaczenie i sposób rozumienia trwałości przez osoby działające w obszarze animacji i edukacji kulturowej.

Publikacja ta jest nie tylko próbą podsumowania dotychczasowej realizacji programu, ale też inspiracją do przyszłych działań z zakresu edukacji kulturowej w Polsce.