Edukacja kulturalna i artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego – prezentacja 2014

Jak realizowana jest edukacja kulturalna i artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego? Gdzie odbywa się więcej zajęć dodatkowych – w Trójmieście, czy w regionie? Do jakich osób swoje działania kierują instytucje kultury, organizacje pozarządowe i placówki oświatowe? Na te, oraz wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć przygotowany przez Fundację Ośrodek Badań i Analiz Społecznych na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej raport.