JĘZYK I DYSKURS O KULTURZE. DIAGNOZA 2018

Zaproponowana diagnoza została przeprowadzona w taki sposób, aby ukazać badaną problematykę z perspektywy języka i dyskursu w oparciu o analizę wywiadów z przedstawicielami kultury, artystami oraz pracownikami oświaty.

Czym jest kultura dla współczesnego człowieka?, Jak badani rozumieją pojęcie „edukacji kulturalnej”?, Jak badani mówią o swoim doświadczeniu związanym z działalnością kulturalną i oświatową?, Czy wypowiedzi mają znamiona tak zwanego języka branżowego, związanego z wykonywaną pracą? Na te, oraz wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć przygotowany przez  Pracownię Dialog-Kultura-Interakcja-Narracja Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki UG na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej raport.