ZESZYT 1 – NARZĘDZIA. WARSZAWA 2016

Niniejsza publikacja Zeszyt 1 – NARZĘDZIA ukazuje się w ramach projektu „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury” realizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury. W publikacje przeczytacie m.in. o tym, jak planować i wdrażać lepsze usługi oraz o współpracy międzysektorowej.