Ja i moja Przestrzeń. Edukacja kulturowa w praktyce. Zielona Góra 2017

Poradnik „Ja i moja Przestrzeń. Edukacja kulturowa w praktyce” podzielony jest na dwie części. Pierwszą otwiera tekst (autorstwa Emilii Adamiszyn „Ja to inny TY. Jak wspierać dzieci i młodzież w budowaniu relacji?, zaś drugą (napisany przez Agnieszkę Opalińską) „Moja? Przestrzeń. Wplatanie społeczności lokalnych w tworzenie przestrzeni publicznej”. Wydawnictwo stanowi nie tylko podsumowanie programu edukacji kulturowej Kultura Tędy, realizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze w ramach programu Bardzo Młoda kultura, ale także jest publikacją metodyczną, którą w sposób praktyczny można wykorzystać w działaniach związanych z edukacją kulturową.