Środowiska edukacji kulturowej w zróżnicowanym pomorskiem – podsumowanie wywiadów grupowych. Raport z badań 2016

Raport powstał na podstawie czterech zogniskowanych wywiadów grupowych (focusów) z edukatorami kulturowymi z województwa pomorskiego. Wywiady są częścią szerszego badania zaprojektowanego przez Obserwatorium Kultury działającego przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Jego celem było poznanie, uchwycenie i sformułowanie szans i kierunków edukacji kulturowej w województwie pomorskim.

Do udziału w poszczególnych focusach zaprosiliśmy przedstawicieli różnorodnych środowisk z czterech „subregionów” województwa pomorskiego. „Subregiony” określiliśmy na podstawie naszej wiedzy o zróżnicowaniu społecznym, kulturowym, historycznym i gospodarczym województwa. Wywiady miały charakter spotkań, w których obok okazji do rozmowy na temat edukacji kulturowej, z wyszczególnieniem kontekstu regionalnego i lokalnego oraz doświadczeń liderów, był czas na poznanie się oraz prezentację projektu „Sieć kultury” w ramach ogólnopolskiego programu „Bardzo młoda kultura”.

Wywiady odbyły się w okresie od czerwca do października 2016 roku, trwały ok. 2 godzin.