Alfabet współpracy. Książka dla edukatorów kultury

„Alfabet Współpracy” to kolejna po „Kompasie Współpracy” (2016) i „Alfabecie sztuki dziecka” (2017) publikacja Ewy Kokot mierząca się z tematyką edukacji twórczej i artystycznej, budowania sieci relacji i tego wszystkiego, co jest podstawą wspólnego działania i współpracy z drugim człowiekiem. Co ciekawe i ważne – to dzieci uczestniczące w programie Future Artist zdecydowały jakie hasła i pojęcia są tu najważniejsze i stanowią tytułowy „Alfabet Współpracy”. Zaproponowane przez dzieci terminy zostały następnie opracowane przez wybitnych edukatorów sztuki, artystów i badaczy. Jak podkreśla pomysłodawczyni projektu Ewa Kokot: „To znak czasów, że wszystko zainspirowały dzieci, a dorośli ruszyli ich śladem”.

Na treść publikacji składają się nie tylko autorskie rozwinięcia takich pojęć i terminów jak: akceptacja, radość, systematyczność, trudności, utopia czy wiedza, ale również ilustrujące je zdjęcia. Fotografie stanowią wybór spośród setek zdjęć dokumentujących całoroczną pracę Ewy Kokot, dzieci i zaproszonych do projektu gości. To zarówno reprodukcje prac artystów i dzieci, jak i zdjęcia pokazujące emocje uczestników, ich ekspresję i żywiołowość podczas tworzenia.

Tegoroczna (2019) edycja projektu pod hasłem „Future Artist – Goście” kładła nacisk na elementy współpracy z drugim człowiekiem, z grupą, z nieznajomym. Tworzenia obok nich i z nimi. Wspólnie. Do wspólnego działania zaproszono podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu i Stowarzyszenia „Arteria” w Katowicach; młodzież z ostatniego rocznika „Klas Aktywności Twórczej” z Bytomia oraz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w Katowicach. Wszyscy – dzieci, rodzice, młodzież i artyści, animatorzy uczyli się siebie wzajemnie, uczyli się współpracy. Alfabet współpracy jest tego świadectwem.

Wydawnictwo „Alfabet Współpracy” skierowane jest zarówno do nauczycieli, edukatorów i historyków sztuki, jak i tych wszystkich, którym zależy na tym, by wspólne działania były skuteczne, dawały radość i satysfakcję. Mamy nadzieję, że stanie się kompasem i inspiracją w codziennych działaniach.

Autorka i redakcja merytoryczna: Ewa Kokot

Współautorzy: Janusz Byszewski, Irma Kozina, Agnieszka Krajewska, Paweł Kula, Katarzyna Michalska

Projekt graficzny: Marcin Wysocki ZNAKI

Autorzy zdjęć: Anastazja Hadyna, Kinga Hołda-Justycka, Arkadiusz Ławrywianiec, Ewa Kokot, Agnieszka Kowina, Joanna Skorodzień, Lidia Wilkosz

Wydawca: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Honorowy patronat Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea