Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Publikacja podsumowująca lata 2016-2017

Jak i czy integrować te społeczności? Jak wydobywać ukryty potencjał? Do kogo i jakie działania kierować? Czy to, co robię, tworzę co stanowi moją pasję może być dla kogoś inspiracją? Na powyższe pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Nie znajdziesz ich też w tej publikacji, która chociaż stanowi swego rodzaju przewodnik metodyczny, służy głównie inspiracji i pokazaniu potencjału, który drzemie w społecznościach lokalnych. W publikacji zaprezentowanych jest dziesięć oddolnych inicjatyw opartych na współpracy międzysektorowej.