PORADNIK METODYCZNY „Sprawiedliwość społeczna”

Poradnik metodyczny. Propozycje działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

Tom 1 – SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA

Scenariusze, które znalazły się w tej części Poradnika, można połączyć z kategorią społecznej sprawiedliwości. Są to propozycje, których nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi na problemy życia społecznego, politycznego, publicznego – warunkowane rozmaitymi nierównościami tak o charakterze uznaniowym, jak i redystrybucyjnym. Nie podsuwają one oczywiście prostych, gotowych rozwiązań, jak te nierówności wyrugować – ale pokazują, że edukacja antydyskryminacyjna, krytyczna, uświadamiająca złożoność społecznych zachowań i kulturowych wzorów może prowadzić do zmiany krzywdzącego języka, odrzucenia stereotypów czy do zwiększenia roli empatii i solidarności w społeczeństwie. Odgrywa również ważną rolę we wzmacnianiu podmiotowości i społecznej sprawczości zaangażowanych w nią osób, wskazując m.in. na znaczenie widoczności określonych kulturowych praktyk. Umieszczone w tej części książki scenariusze oferują wskazówki, którędy podążać, by doprowadzić do przeobrażeń niesprawiedliwych relacji i mechanizmów rzutujących na społeczną egzystencję.

Redakcja: Karolina Sikorska

Współpraca redakcyjna i korekta: Sylwia Szykowna

Współpraca: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Marta Kosińska, Bartek Lis, Jakub Walczyk

Projekt graficzny i skład: Bękarty

Wydawca: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”