Zdiagnozują pomorską kulturę – „Sieć Kultury” prowadzi badania

Trwają badania poświęcone edukacji kulturowej na obszarze województwa pomorskiego. W czterech miejscowościach zostaną przeprowadzone profesjonalne wywiady. Zgromadzone dane posłużą do stworzenia raportu, który ukaże się w listopadzie. W ten sposób „Sieć Kultury” realizuje część badawczą szeroko zakrojonego programu.

Fot. Rafał Kulwiec

Fot. Rafał Kulwiec

Badania są prowadzone metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (z ang. focus group interview), zwanych w skrócie fokusami. W każdym wywiadzie uczestniczy od 5 do 8 osób – zaproszonych pracowników instytucji kultury, nauczycieli, edukatorów, animatorów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (uczestników dobiera się z myślą o jak największym zróżnicowaniu doświadczeń i punktów widzenia). Wywiad przebiega według scenariusza, nad którym czuwa moderator – dr Karolina Ciechorska-Kulesza z Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka specjalizująca się w socjologii kultury. Grupa dyskutuje i wykonuje zadania, zapisuje się obserwacje i wnioski.


Przykładowe pytania stawiane uczestnikom wywiadów:

  • Czym jest edukacja kulturalna (cele, zadania, formy, sposoby praktykowania)?
  • Jak wygląda edukacja kulturalna w regionie lub subregionie (ocena stanu obecnego, w tym potencjału i barier)?
  • Jakie podmioty są zaangażowane w edukację kulturalną i jak układają się relacje między tymi podmiotami a instytucjami publicznymi?
  • Jak wygląda edukacja kulturalna w mojej działalności (w moim doświadczeniu)?
  • Jakie są sposoby zlikwidowania (zminimalizowania) barier w edukacji kulturalnej oraz kto mógłby się w to zaangażować?
  • Jakie są oczekiwania, pomysły, postulaty wobec programu „Sieć Kultury”?

Oprócz fokusów cały czas prowadzone są badania ankietowe, a także wywiady indywidualne. Zgromadzone informacje zostaną przeanalizowane przez zespół badawczy, który następnie sporządzi raport – diagnozę edukacji kulturowej w województwie pomorskim. Raport będzie publiczny, ogólnodostępny; ukaże się w listopadzie na stronie sieckultury.pl. Warto już teraz zapisać się na newsletter, aby być na bieżąco z aktualnościami.

Koordynatorką części badawczej programu „Sieć Kultury” jest Natalia Brylowskanatalia.brylowska@ikm.gda.pl, tel. 664 973 694.

Natalia Brylowska – absolwentka porównawczych studiów cywilizacji i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się Obserwatorium Kultury, prowadzi program KaWa – Kulturalna Wymiana, zajmuje się ewaluacją działań instytucji kultury oraz jest koordynatorką współpracy Obserwatorium Żywej Kultury w województwie pomorskim. Jako doktorantka Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zajmuje się badaniem przedsiębiorczości wśród młodych artystów w Polsce.

Badaniom towarzyszą spotkania informacyjne, na których można dowiedzieć się więcej o programie „Sieć Kultury”.


„Sieć Kultury” jest częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu pod nazwą „Bardzo Młoda Kultura”. Program ten zmierza do podniesienia poziomu edukacji kulturowej i artystycznej w Polsce. W ramach „Sieci Kultury” organizowane są między innymi warsztaty i spotkania informacyjno-integracyjne.

Operatorem programu „Sieć Kultury” w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). Informacji udziela koordynator programu Agata Andrasiak – e-mail: agata.andrasiak@ikm.gda.pl, telefon: 780 171 960.