„Fotozmiany – upływ czasu w przestrzeni”

WNIOSKODAWCY

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Justyna Bryzgalska

OPIS PROJEKTU

Działania projektowe obejmują proces odtwarzania (tzw. pastiszu) starych fotografii z trzech miejscowości w gminie Damnica w partnerstwie szkół z tych miejscowości.

Projekt rozpoczną dwudniowe warsztaty fotograficzne, wprowadzające uczestników w temat fotografii, dzięki którym poznają jedną z technik fotografii analogowej, jaką jest fotografia otworkowa. Działania projektowe dzielą się na trzy etapy. Pierwszy etap to pozyskiwanie zdjęć oraz selekcja. Głównym założeniem jest to, aby zdjęcia przedstawiały dawne życie mieszkańców, obchody świąt, spędzanie wolnego czasu i zawierały charakterystyczne dla gminy elementy architektury i krajobrazu. Następnym etapem będzie odtwarzanie zdjęć z całym procesem przygotowawczym (stroje, kostiumy, aranżacje).  Ostatni etap to przygotowanie wystawy, na której będzie można obejrzeć oryginały i powstałe na ich podstawie zdjęcia, wykonane w ramach projektu. Wystawa obejmie również efekty warsztatów fotograficznych i powstałych na nich zdjęcia metodą otworkową.

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Działania projektowe odbywać się będą na terenie gminy Damnica, w trzech miejscowościach: Damnica, Zagórzyca, Damno.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

19.09.2016 – 31.10.2016


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Danuta Maria Sroka.

Danuta Maria Sroka - zdjęcie

Danuta Maria Sroka – bibliotekoznawca, starszy kustosz MBP, animator społeczny, od 1995 r. pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, od września 2012 r. na stanowisku dyrektora, autorka setek artykułów związanych z regionem, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz VII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 1986 r. związana ze Słupskiem. Jest inicjatorką i koordynatorką wielu projektów społecznych oraz projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza.

„Fotozmiany – upływ czasu w przestrzeni” to znakomity projekt łączący przeszłość z teraźniejszością, angażujący młodzież do tworzenia własnych obrazów, czerpania inspiracji w przestrzeni w której żyją.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

28 października 2016

W sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbył się wernisaż wystawy fotograficznej finalizującej działania projektu „FOTOzmiany”, który dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Na wystawie można zobaczyć zdjęcia dawnej gminy i nowe wersje tych zdjęć, efekty warsztatów fotografii otworkowej, fotorelację multimedialną oraz ręcznie robione aparaty fotograficzne. Wystawę można obejrzeć do połowy listopada.

Więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/ceikdamnica/photos/?tab=album&album_id=1667337243576989

7-8 października 2016

Odbyły się Warsztaty Fotografii Otworkowej w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, którego uczestnikami była piętnastka młodzieży ze szkół z Damna, Damnicy i Zagórzycy wraz ze swoimi opiekunami. Warsztaty prowadzili Michał Zieliński i Paulina Wojnik z Gdańska. Uczestnicy posłuchali wstępu teoretycznego do historii fotografii i zaraz po nim zabrali się do pracy nad własnymi, ręcznie robionymi aparatami otworkowymi z pudełek po obuwiu, puszkach po herbacie czy kawie. Negatywy powstawały w dość niesprzyjających warunkach pogodowych, wymagały ponad 10 minutowego naświetlania. Dużą frajdą okazało się wywoływanie negatywów w ciemni i obserwowanie w czerwonym świetle procesu powstawania obrazu na papierze światłoczułym. Ku zaskoczeniu i radości uczestników efekty okazały się zdumiewające.

Wywoływanie zdjęć

Drugiego dnia młodzież kontynuowała robienie zdjęć. Dodatkową atrakcją była wizyta w busie artystów, którego dostosowali do roli mobilnego aparatu fotograficznego i ciemni w jednym, w którym podzieleni na grupy obserwowali powstawanie obrazu. Efekty warsztatów będą częścią wystawy finalizującej projekt.

19. września oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu „FOTOzmiany. Upływ czasu w przestrzeni”. Projekt kierujemy do młodzieży powyżej 12 roku życia ze szkół w Damnie, Damnicy i Zagórzycy…

Więcej na stronie: http://ceik.damnica.org/rusza-projekt-fotozmiany-uplyw-czasu-w-przestrzeni/.

Fotozmiany - plakat