„New School”

WNIOSKODAWCY

Grupa nieformalna „Od Wyzwolenia do Wolności”: Iwona Woźniewska, Katarzyna Partyka, Katarzyna Werner, Adrian Lipiński

OPIS PROJEKTU

Projekt „New School” ma na celu wypełnienie przestrzeni szkoły kulturą uliczną, która ma swoje silne uwarunkowania środowiskowe w dzielnicy. Nowy Port będący miejscem realizacji naszego projektu od zawsze i na zawsze związany jest z kulturą uliczną. Jego ulice wypełnione są dźwiękiem, obrazem oraz ruchem realizowanym w ulicznej formie: RAP, Graffiti, TANIEC, DJ-ing wpisały się w artystyczny krajobraz dzielnicy. To tutaj właśnie konstruowała się i konstytuowała kultura uliczna w Polsce.  Fenomen street art.’u omijał szczególnie szkoły, stał w tak zwanej opozycji, kontestując to co narzucone, dotychczasowe, schematyczne. Szkoła do tej pory nie była sprzyjającą przestrzenią do realizowania kultury ulicznej. Na lekcjach plastyki Graffiti nie było cenioną formą sztuki, na muzyce nie rapowano się oraz nie tworzono innowacyjnych beatów, a na w-fie nie było miejsca na street dance. Jednocześnie ZSO nr 5 jest ośrodkiem edukacji w Nowym Porcie dla grupy wiekowej 14-19 lat. Tym projektem chcemy właśnie tą przestrzeń zagospodarować, wnieść kulturę uliczną na lekcje i osadzić ją w potencjale nauczyciela, tworząc nową jakość opartą na nowych formach uczenia.  Młodzi tym samym zobaczą możliwości tkwiące w koalicji JA – SZKOŁA. Placówka edukacyjna może stać się dzięki temu obszarem ich własnej aktywności twórczej. Do szkoły wraz z młodzieżą wniesiemy:

Lekcja steet wear/ dotychczasowa lekcja techniki– przerabianie i projektowanie mody ulicznej, zakończone jej uroczystym pokazem

Lekcja street art.’u/ dotychczasowa lekcja plastyki– uzupełnienie przestrzeni sali lekcyjnej w formy street art.’owe.

Lekcja taneczna/ dotychczasowa lekcja wychowania fizycznego– nauka tańca Popping i ruchu scenicznego;

Lekcja kreatywna/ dotychczasowa godzina wychowawcza – intensywny trening ulicznej kreatywności

Lekcja filmowa/dotychczasowa lekcja wiedzy o kulturze lub języka polskiego – szukanie inspiracji modowych w takich filmach jak „Beat street”, „Style wars”, „Wyjście przez sklep z pamiątkami”

Lekcja wizualizacji/ dotychczasowa lekcja informatyki – przygotowanie oprawy wizualnej pokazu mody

Lekcja Dj- ingu/ dotychczasowe zajęcia artystyczne– przygotowanie oprawy muzycznej pokazu mody

Lekcja Młodego Portu/ dotychczasowa lekcja historii – omówienie alternatywnej historii Nowego Portu i opracowanie dedykowanej trasy po Nowym Bronxie we współpracy z młodzieżą, która wcieli się w rolę przewodników po Nowym Porcie. Trasa ta zostanie włączona w oprowadzania przez Lokalnych Przewodników i Przewodniczki w Nowym Porcie. Powstanie mapa ważnych miejsc dla kultury ulicznej Nowego Portu, która zostanie wywieszona na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.

Formą podsumowującą powyższe oddziaływania będzie „School parties aka hiphopowa prywatka”. Podczas międzypokoleniowej, otwartej dla wszystkich imprezy muzyczno – tanecznej będą miały miejsce pokazy tańca ulicznego, wolny mikrofon – freestyle rapowe, beatbox. Do wspólnej zabawy ponad podziałami będzie zagrzewał wytrawny MC współpracujący z DJem odpowiedzialnym za oprawę muzyczną wydarzenia. Ściany Sali gimnastycznej staną się ekranem wizualizacji. Cała prywatka będzie osadzona w estetyce lat 70tych/ 80tych XX wieku, kiedy to właśnie powstawała kultura uliczna, również w Nowym Porcie potocznie nazywanym w tym środowisku Nowym Bronxem.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku Nowym Porcie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

23.09.2016 – 28.10.2016


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Monika Kuligowska.

Monika Kuligowska - zdjęcie

Monika Kuligowska –  jestem wiceprezeską Fundacji Edukacyjnej ODITK, działającej na rzecz zmiany w polskiej edukacji. Od  ponad 10 lat zawodowo i pasjonacko zajmuję się inicjowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych, tworzeniem programów rozwojowych dla instytucji, społeczności i  osób indywidualnych oraz  modeli wdrażania zmian społecznych. W swoich działaniach skupiam się głownie na budowaniu partnerstw i sieci współpracy.

Projekt „New School” to niezwykle ambitne przedsięwzięcie, realizowane przez pełnych pasji ludzi. Ideą projektu jest przeniesienie sztuki ulicznej, silnie osadzonej w przestrzeni Nowego Portu, na grunt szkolny i włączenie w działania różnych grup: młodzieży, nauczycieli, lokalnej społeczności. I to właśnie partycypacyjne podejście jest w moich oczach największą siłą tego projektu. Z wielką przyjemnością będę uczestniczyła w jego realizacji.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

New School - plakat