„Punkt widzenia”

WNIOSKODAWCY

Ewelina Miszkiewicz i Lucyna Samotyja

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów z animacji poklatkowej połączonych z elementami gry biblioteczno – historycznej. Założeniem projektu jest rozbudzenie twórczego myślenia młodzieży, stworzenie pola do samorealizacji i rozwoju zainteresowań oraz wyrażenie przez młodzież swojego spojrzenia na historię miejsca, w którym mieszkają. Adresowany jest do dziesięcioosobowej grupy młodzieży z terenów wiejskich gminy Choczewo. Partnerami projektu będzie Gminna Biblioteka Publiczna oraz Zespół Szkół w Choczewie, które są na tym terenie głównymi ośrodkami kulturalno – edukacyjnymi. Projekt zakończy się wernisażem i projekcją filmów animowanych oraz wystawą fotografii prezentujących przebieg działań i współpracy partnerskiej. Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach integrujących grupę, a następnie w mniejszych grupach będą współpracować przy zdobywaniu informacji historycznych i opracowywaniu koncepcji swojego filmu. W trakcie zajęć warsztatowych zdobędą wiedzę z zakresu animacji poklatkowej, technik animacyjnych, nauczą się tworzyć scenariusz do filmu i przekładać swoje pomysły na obraz. Praca nad tworzeniem własnego filmu jest pretekstem do tego, by młodzież poznała historię swojej miejscowości gminnej oraz wykazała się kreatywnością działania.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Choczewo (powiat wejherowski)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

19.09.2016 – 31.10.2016


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Joanna Śnieżko-Misterek.

Joanna Śnieżko-Misterek - zdjęcie

Joanna Śnieżko-Misterek – ukończyła socjologię ze specjalizacją antropologia kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka studiów European Diploma in Culture Projects Management organizowanych przez Marcel Hicter Fundation z Brukseli z projektem „Szekspir wykracza poza centrum”, założycielka kina studenckiego przy UMK w Toruniu, autorka projektów „Dolne Miasto Górą” i „Fabryka Talentów na Dolnym Mieście” „Wszechświat Księcia H”. Od 2000 r. Koordynator Festiwalu Szekspirowskiego a także innych projektów kulturalnych Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, realizatorka licznych projektów w zakresie współpracy międzynarodowej finansowanych ze źródeł unijnych , jak i krajowych, prezes zarządu Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.

Projekt „Punkt widzenia” zainteresował mnie pomysłem łączenia historii lokalnej Choczewa z techniką animacji poklatkowej. Wierzę , że dostarczy młodym uczestnikom projektu wielu niezapomnianych twórczych doświadczeń i pomoże im wniknąć w historię miejsca, w którym żyją. Ujął mnie zapał twórców projektu. Gorąco trzymam kciuki!


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU