„Sieć korzeni”

WNIOSKODAWCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA” oraz Małgorzata Dubasiewicz

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty etnologiczne  na terenie szkoły w Główczycach podczas których młodzież zapozna się z wiedzą umożliwiającą tworzenie ekspozycji wystawienniczej związanej z historią własnej rodziny. Młodzież zostanie wyposażona w odpowiednie narzędzia które pozwolą na przeprowadzenie wywiadów ze starszymi członkami rodzin, przygotowanie drzewa genealogicznego, przygotowanie i otwarcie wystawy muzealnej, dowie się czym jest przemijanie, zachowanie tradycji, szacunek do sąsiadów, swoich kolegów i koleżanek, których pochodzenie jest odmienne.

Chcemy odczarować przestrzeń muzeum, oddać ją w ręce młodych uczestnikom kultury, nauczyć współdziałania, zintegrować.

Projekt będzie realizowany na terenie szkoły w Główczycach, jak również na terenie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Podczas warsztatów odbędzie się integracyjna zabawa plastyczno-interpretacyjna, młodzież stworzy własny herb, „mapę myśli” podczas burzy mózgów, będzie tworzyć i współdziałać. Będziemy się komunikować również przy pomocy portalu społecznościowego facebook, utworzymy grupę pn. „Sieć Kultury Główczyce Kluki”.

Zadaniem uczestników będzie:

 1. utworzenie grupy na facebooku pn. Sieć Kultury Główczyce Kluki;
 2. przygotowanie dokumentów do tworzenia drzewa genealogicznego; fotografowanie przestrzeni w której żyją (domu, ogrodu, szkoły, kuferka babci, szczególnej pamiątki rodzinnej, przedmiotu z duszą) za pomocą dostępnych technologii np. smartfonu;
 3. stworzenie etnologicznego schematu drzewa genealogicznego;
 4. stworzenie kwestionariusza wywiadu, który posłuży do przeprowadzenia rozmowy międzypokoleniowej (z babcią, dziadkiem, mamą etc.);
 5. przeprowadzenie wywiadów, każdy uczestnik przeprowadzi jeden bądź dwa wywiady;
 6. przygotowanie wystawy muzealnej w Klukach wraz z poczęstunkiem, zaproszenie mediów, rodziców, władz samorządowych, nauczycieli i muzealników;
 7. uroczysty wernisaż przygotowany przez młodzież będzie ukoronowaniem projektu. 

Do realizacji projektu zostaną zakupione materiały plastyczne oraz artykuły spożywcze, które zostaną wykorzystane w trakcie warsztatów  do tworzenia map myśli, budowania drzew genealogicznych, przygotowania wystawy, wernisażu z poczęstunkiem, ogniska. W trakcie trwania projektu będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna.

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Główczyce i okolice, w tym gimnazjum w Główczycach (warsztaty), domy uczestników (wywiady, wykonywanie fotografii)
Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (wycieczka, przygotowanie ekspozycji i wernisażu, ognisko)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

1) 20-29.09.2016 r. podpisanie umów, uszczegółowienie fiszki projektowej, uzgodnienie harmonogramu z partnerami, spotkanie organizacyjne; przygotowanie scenariuszy zajęć;

2) 30.09.2016 r. spotkanie organizacyjne z uczestnikami;

3) Etnowarsztaty prowadzone przez Agnieszkę Bednarek i Małgorzatę Dubasiewicz; miejsce warsztatów: Gimnazjum w Główczycach
04.10.2016 r. godz. 8:40 – 11:20
06.10.2016 r. godz. 8:40 – 11:20
11.10.2016 r. godz. 8:40 – 11:20
26.10.2016 r. godz. 8:40 – 11:20

Wstępne przygotowanie materiałów ekspozycyjnych z wykorzystaniem zgromadzonych przez uczestników dokumentów, artefaktów, pamiątek rodzinnych etc. Eksponaty wystawiennicze będą tworzone przez samych uczestników podczas warsztatów w szkole w Główczycach;

4) 26.10.2016 r. przewiezienie wystawy do Kluk, przygotowanie Sali wystawienniczej;

5) 27.10.2016 r. przejazd młodzieży z Główczyc do Kluk – aranżacja wystawy, spacer edukacyjny po starym cmentarzu oraz Muzeum Wsi Słowińskiej, wspólny wypiek chleba, otwarcie wystawy, przyjęcie gości, ognisko.


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Danuta Maria Sroka.

Danuta Maria Sroka - zdjęcie

Danuta Maria Sroka – bibliotekoznawca, starszy kustosz MBP, animator społeczny, od 1995 r. pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, od września 2012 r. na stanowisku dyrektora, autorka setek artykułów związanych z regionem, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz VII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 1986 r. związana ze Słupskiem. Jest inicjatorką i koordynatorką wielu projektów społecznych oraz projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza.

„Sieć korzeni” to projekt  angażujący i motywujący młodych ludzi do pochylenia się nad historią własnej rodziny.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

27 października 2016

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach gościło uczestników projektu „Sieć korzeni”. Wizyta w muzeum zaczęła się od zwiedzania.

zwiedzanie

W przerwie można było przyrządzić wafle drożdżowe według dawnego przepisu, a także ubić masło w kierzance. Potem uczniowie wzięli się za pieczenie chleba w tradycyjnym piecu chlebowym.

ubijanie masłą

Wreszcie przyszedł czas na wernisaż; przemawiały: Marzenna Mazur (Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) oraz Joanna Orłowska (Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu „Kluka”). Uczniowie zaprezentowali swoje prace i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

wręczanie dyplomów

Dodatkową atrakcją było ognisko z kiełbaskami i świeżym chlebem.

ognisko

 

zaproszenie

25 października 2016

W szkole w Główczycach trwa przygotowywanie wystawy. Uczestnicy zajęć wykonali prace plastyczne obrazujące „poszukiwanie własnych korzeni”. Zrobili też plansze na wystawę.

12 października 2016

„Przedmiot z duszą” – zajęcia w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Główczycach

 1. Przygotowanie do przeprowadzenia wywiadów z najbliższymi – mapa myśli dotycząca świąt rodzinnych oraz dorocznych, budowanie kwestionariusza.
 2. Opis współczesnych przedmiotów codziennego użytku „okiem kosmity”  – ćwiczenie wyobcowanego spojrzenia na to co znane i oswojone.
 3. Opis eksponatów muzealnych z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach  – ćwiczenie kreatywności (praca z zabytkami).
 4. Poszukiwanie pamiątek rodzinnych i ich znaczeń (przykład dzieży jako przedmiotu kryjącego wiele znaczeń).

4 października 2016

W świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Główczycach zorganizowano spotkanie z młodzieżą gimnazjalną.

Przebieg spotkania:

 1. Zaproszenie do wejścia w świat etnologa i muzealnika. Uczniowie poznali badania etnologiczne, a także spróbowali swoich sił w organizowaniu wystawy w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
 2. Budowanie swojego herbu – zabawa integracyjna (plastyczna). Uczestnicy rysowali swoje herby, a następnie interpretowali herby koleżanek i kolegów.
 3. Kim jest etnolog? Czym jest kultura? Mapa myśli, burza mózgów, prezentacja.
 4. Wydzielenie sfer kultury – gra multimedialna.
 5. Narzędzia badawcze etnologa. Uczniowie wcielili się w etnologa prowadzącego badania w trakcie wesela.
 6. Zakończenie i wyznaczenie zadań do wykonania między kolejnymi spotkaniami (wstępne etnologiczne badania terenowe). Rozdanie ankiet genealogicznych do wypełnienia po rozmowie z dziadkami i rodzicami.

14517585_10207587161739139_7840441805294223547_n

14520462_10207587154618961_9049698419160828532_n

27 września 2016

W gimnazjum w Główczycach odbyło się spotkanie, którego tematem był „kontekst kulturowy regionu”. W roli prowadzącej wystąpiła Sylwia Nowakowska, nauczycielka historii.