„Szekspir czy Shakespeare?”

WNIOSKODAWCA

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

OPIS PROJEKTU

Założeniem projektu jest realizacja warsztatów teatralnych w języku polskim i angielskim opartych na wybranych tekstach Szekspira (rok 2016 jest Światowym Rokiem Wiliama Szekspira). Młodzi ludzie wraz z artystami oraz  pedagogami Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku stworzą 4 grupy: 2 aktorskie pracujące nad materiałem w języku polskim i angielskim, scenograficzno kostiumową przygotowująca oprawę plastyczną pokazu oraz grupę zajmującą się promocją i dokumentacją warsztatów i mającego powstać spektaklu. Prowadzącymi zajęcia będą pracownicy teatru – aktorka Bożena Borek, współpracująca z teatrem aktorka Caryl Swift, plastyk sceniczny Grzegorz Sujecki oraz grafik/pracownik działu promocji Miłosz Siwek. Chcielibyśmy, żeby młodzież w sposób kompleksowy zdobyła umiejętność samodzielnego stworzenia pełnego projektu artystycznego – od wyboru tematu i materiałów projektu, przez jego realizację, stworzenie kampanii promocyjnej, po otwarty pokaz dla publiczności.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku – Mała Scena oraz sala prób

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

19.09.2016 – 30.10.2016


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Anna Ratkiewicz-Syrek.

Anna-Ratkiewicz-Syrek - zdjęcie

Anna Ratkiewicz-Syrek – Kierownik Działu Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Z wykształcenia teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorantka (I rok). Ukończyła kurs z metod pedagogiki teatralnej organizowany przez Instytut Teatralny w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Od 2008 roku pracownik etatowy GTS, od kwietnia 2015 Kierownik Działu Edukacji. Koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe z zakresu edukacji kulturalnej („Teatr z klasą”, „Teatr i Edukacja”, „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „Szeksploracje Kultury”, „Letnia Akademia Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”, „Teatralny Pasjans – drugie rozdanie”).

Projekt edukacyjny z takim tytułem musiał zostać przez Gdański Teatr Szekspirowski „zaopiekowany”. Wydarzenia dla słupskiej młodzieży toczą się zarówno w języku polskim jak i angielskim, efektem warsztatów będą spektakle teatralne, w tle twórczość Szekspira – to się musi udać! Co ważne, młodzi ludzie wszystko przygotują samodzielnie (inscenizację, promocję, dokumentację), pod okiem fachowców. Czeka ich piękna lekcja teatru.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

szekspir-600x360

20 września 2016

Ruszyła rekrutacja młodzieży do projektu „Szekspir czy Shakespeare”!

Kto może wziąć udział?
Zapraszamy młodzież gimnazjalną i szkół średnich. Powstają 4 grupy:
– grupa aktorska w języku polskim (15 osób)
– grupa aktorska w języku angielskim (15 osób)
– grupa scenograficzno-kostiumowa (10 osób; grupa zamknięta – Zespół Szkół Technicznych w Słupsku „Drzewniak”)
– grupa dokumentacyjno-promocyjna (10 osób; grupa zamknięta – Zespół Szkół Technicznych w Słupsku „Drzewniak”).

Kiedy będą się odbywać zajęcia?
Plan zajęć znajduje się na stronie: http://nowyteatr.pl/2016/09/20/szekspir-czy-shakespeare/.

Zapisy:
Dział Promocji Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
Wioletta Stolarczyk – tel. 603 334 661, e-mail: w.stolarczyk@nowyteatr.pl