„Teatr budzi ludzi”

WNIOSKODAWCA

Dom Kultury w Subkowach

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada przygotowanie i zaprezentowanie spektaklu teatralnego wykonanego w konwencji Czarnego Teatru. Jest to rodzaj niemego widowiska scenicznego odgrywanego na ciemnej scenie z czarnymi kurtynami i z odpowiednim użyciem oświetlenia tworzącym grę światła i cienia. Forma ta jest niezwykle efektowna, dająca wrażenie nadzwyczajności, zawierająca w sobie element niespodzianki, zaskoczenia. Efekt jest możliwy do zobaczenia dopiero po zastosowaniu oświetlenia UV, co sprawia, że stanowi on niespodziankę nawet dla samego twórcy. Do realizacji tego przedsięwzięcia, poza instruktorami Domu Kultury zaangażowani zostaną nauczyciele i uczniowie gimnazjum, którzy wezmą w nim udział w sposób aktywny i rzeczywisty, poprzez udział w tworzeniu koncepcji scenariusza, budowie scenografii oraz rekwizytów. W tym celu odbędzie się cykl spotkań z animatorem teatralnym, który z udziałem nauczycieli i instruktorów domu kultury poprowadzi warsztaty:

– ruchowe – nauka ruchu scenicznego i układów choreograficznych

– scenograficzne – tworzenie rekwizytów potrzebnych do realizacji przedstawienia

– animacyjne – nauka pracy z rekwizytem.

Warsztaty animacji teatralnej przeprowadzi Katarzyna Bednarek, która od 2004 roku związana jest z działalnością kulturalną w Gminie Kwidzyn, początkowo jako instruktor amatorskiego zespołu teatralnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie, a od 2006 roku pełni funkcję dyrektora tego Ośrodka. Z wykształcenia pedagog, animator kultury o specjalności teatralnej absolwentka Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu.  Pasję teatrem wykorzystuje w działaniach animacyjnych z lokalną społecznością, realizując w partnerstwie wspólne projekty, m.in. wsparła merytorycznie i organizacyjnie dwie grupy nieformalne realizujące autorskie projekty teatralne w ramach DK Plus Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2015.  Społecznie członek Stowarzyszenia „Zakątek Dankowo” działającego na rzecz mieszkańców Dankowa, rodzinnej wsi.  Prywatnie  wielbicielka mistycyzmu w twórczości Jana Jakuba Kolskiego. Uwielbia teatr, a szczególnie lalkowy, który  chętnie wykorzystuje w pracy animacyjnej. Interesuje ją wszystko to, co jest związane z kulturą i sztuką ludową.

Zwieńczeniem projektu będzie zaprezentowanie przygotowanego spektaklu teatralnego, który zabierze widza w magiczny świat czarnego teatru. Dodatkowo występ ten zostanie nagrany, a młodzi aktorzy otrzymają pamiątkową płytę z nagraniem. Nagrany film umieszczony zostanie w Internecie. W ramach projektu, dla uczniów gimnazjum zorganizujemy także wyjazd do teatru w Trójmieście, którego celem będzie zapoznanie młodzieży z tradycyjnym teatrem, aby mogli lepiej i pełniej rozumieć i uczestniczyć w kulturze.

Wkładem własnym w realizację projektu będzie użycie własnych lamp ultrafioletowych oraz dofinansowanie wyjazdu do teatru.

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Działania projektowe będą miały miejsce w Subkowach. Spotkania związane z pisaniem scenariusza oraz tworzeniem rekwizytów i scenografii odbędą się w budynku gimnazjum w Subkowach. Natomiast próby teatralne odbywać się będą na scenie znajdującej się w sali widowiskowej Domu Kultury w Subkowach, gdzie są doskonałe warunki do przygotowania czarnego teatru, którego podstawą jest ciemność oraz światło UV.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

19.09.2016 – 31.10.2016


MENTORKA

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Anna Urbańczyk.

Anna Urbańczyk - zdjęcie

fot. Renata Dąbrowska

Anna Urbańczyk – jestem kulturoznawczynią, animatorką kultury, koordynatorką projektów wyrównujących szanse przez kulturę. Pracę tę wykonuję, z radością, od 1999 roku. Na co dzień pracuję w Instytucie Kultury Miejskiej. Współpracuję też z instytucjami kultury, organizacjami z całej Polski, głównie jako trenerka i facylitatorka. Więcej informacji www.warsztatyrownosciowe.pl

Czuję się wyróżniona, że mogę współpracować przy projekcie „Teatr budzi ludzi” Domu Kultury w Subkowach. Po pierwsze, mam doświadczenie w pracy animacyjnej z małą społecznością lokalną, taką, gdzie najlepszą formą reklamy wydarzeń kulturalnych jest zaproszenie podczas ogłoszeń parafialnych. Całe lata nosiłam nagłośnienie i rozklejałam w sklepach plakaty. Po drugie, projekt zakłada edukację nieformalną, dziedzinę bardzo mi bliską. Po trzecie, byłam przez lata związana z teatrem. Po czwarte, jestem miłośniczką kultury czeskiej, a czarny teatr (černé divadlo) jest bardzo popularny w tym kraju. Nie mogę się doczekać spektaklu finałowego!

 


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU